Ahmed Samim
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AMIDIV053.jpg930.04 KBJPEG
Başlık
Ahmed Samim
Tanım
Sadâ-yı Millet Gazetesi'nin başyazarı Ahmed Samim, 9 Haziran 1910 gecesi, Bahçekapı'da sokak ortasında vurularak öldürülmüştü. Selâmet-i Umumiye Gazetesi, cinayetten sonraki ilk sayısının baş sayfasını bütünüyle bu cinayete ayırmış, Ahmed Samim şeklinde kısa bir başlık atarak, bir buçuk sayfa boyunca bu cinayeti lanetleyen ve Ahmed Samim’in şahsiyetiyle biyografisini işleyen bir makale yayımlamıştı.
Yayın Tarihi
1910-06-13
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/118926
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
AMIDIV053
Haklar
Open Access

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.