Yusuf Taktak
Sanatçı ve araştırmacı Yusuf Taktak’ın (1951) kendi üretiminin yanı sıra 1950’lerden bugüne Türkiye’de sanat konulu biriktirdiği belge, fotoğraf, davetiye, afiş ve kupürleri içerir.