Osmanlı İmparatorluğu'nda Konya, Isparta ve Burdur'daki okulları gösteren harita. No: 15 - Map showing schools in Konya, Isparta and Burdur in the Ottoman Empire. No: 15
Files
File Description SizeFormat 
EPL011.jpg4.66 MBJPEG
Title
Osmanlı İmparatorluğu'nda Konya, Isparta ve Burdur'daki okulları gösteren harita. No: 15 - Map showing schools in Konya, Isparta and Burdur in the Ottoman Empire. No: 15
Publisher
Matbaa-i Âmire
Description
Konya Vilâyeti. Haritada kırmızı daireler kable'l-inkılâb mevcud olan ve siyah daireler bade'l-inkılâb 1330 senesi eylülüne kadar tesis ve küşad edilmiş bulunan mekâtibe delâlet eder. Çift çizgili olanlar inas mekatibidir. Dairelerin içindeki taksimat mekatibin kaç dershaneli olduğunu ve üzerlerindeki arkam kasaba dahilinde o nev' mektebten kaç tane bulunduğunu irae eder. Muhtelit mektepler zükûr mekatibi meyanındadır. Isparta Kazası'nda biri kable'l-inkılâb ve ikisi bade'l-inkılâb olmak üzere 3 ve Burdur Kazası'nda bade'l-inkılâb müessis dört ki cem'an yekûn 7 mektebin bulundukları kura-yı mevkii mahalinden gelen haritada gösterilmemiştir. Bir numaralı levhada Konya Vilâyeti'nde kable'l-inkılâb 13 ve bade'l-inkılâb 24 mektep daha görülmekte ise de bunlar haritası ayrıca tersim edilmiş olan Niğde Livası'na aittir.
Language
Ottoman Turkish
Coverage
Eylül 1330 (Eylül 1914) - September 1914
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/116009
Collections
Type
Map
Format
50,8-36,5 cm, Baskı, Renkli - Print, Colored
Number of Scanned Documents
1
Identifier
EPL011
Rights
Open Access
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org