21-40 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
P4L540001.jpg.jpg
Kutluğ Ataman, "Peruk Takan Kadınlar" (1999) videosundan kareler: Melek Ulagay - Stills from Kutluğ Ataman's video "Women Who Wear Wigs" (1999): Melek UlagayKutluğ Ataman1999; 2003
P4L539.pdf.jpgKutluğ Ataman'ın Vasıf Kortun'a gönderdiği mesaj - Message sent from Kutluğ Ataman to Vasıf Kortun-2001-04-13
P4L537.pdf.jpgKutluğ Ataman'ın Ruşen Çakır'a gönderdiği mesaj - Message sent from Kutluğ Ataman to Ruşen Çakır-2001-08-17
P4L536.pdf.jpgKutluğ Ataman ve Vasıf Kortun arasında geçen yazışmalar - Correspondence exchanged between Kutluğ Ataman and Vasıf Kortun-2001-08-15
P4L534001.jpg.jpg
"Peruk Takan Kadınlar" (Proje4L, 2002) sergi kapsamında gerçekleşen "Sanatçı ve İzleyici" paneline ait görseller - Images from the "Artists and the Spectator" panel held as a part of "Women Who Wear Wigs" exhibition (Proje4L, 2002)Kutluğ Ataman, Fatih Özgüven2002-03-05
P4L533.pdf.jpg"Peruk Takan Kadınlar", (Proje4L İstanbul Güncel Sanat Müzesi) 2002, prodüksiyon dosyası - "Women Who Wear Wigs" (Proje4L Istanbul Contemporary Art Museum) 2002, production folder-2002
P4L532.pdf.jpg"Peruk Takan Kadınlar" (Proje4L İstanbul Güncel Sanat Müzesi) 2002, medya planı - "Women Who Wear Wigs" (Proje4L Istanbul Contemporary Art Museum) 2002, media plan-2002
P4L269001.jpg.jpg
Peruk Takan Kadınlar gösterimi kapsamında gerçekleşen "Sözel Tarih /resmi tarih ve bir Türkiye manzarası" paneline ait görseller - Images from the "Sözel Tarih /resmi tarih ve bir Türkiye manzarası" panel held as a part of Women Who Wear Wigs exhibitionAyşe Durakbaşa, Nevval Sevindi2002-03-19
P4L576001.jpg.jpg
Kutluğ Ataman'a Proje4L tarafından yapılmış döviz ödemesi hakkında belgeler - Documents regarding the foreign currency transaction between Kutluğ Ataman and Proje4L--
P4L570.jpg.jpgKutluğ Ataman'ın Murat Pilevneli ve Vasıf Kortun'a gönderdiği mesaj - Message sent from Kutluğ Ataman to Murat Pilevneli and Vasıf Kortun-2001-11-21
P4L569001.jpg.jpg
Kutluğ Ataman ve Barbaros Altuğ arasında geçen konuşmalar - Correspondence between Kutluğ Ataman and Barbaros Altuğ-2001-11-21
P4L568.jpg.jpgVasıf Kortun'un Kutluğ Ataman'a gönderdiği mesaj - Message sent from Vasıf Kortun to Kutluğ Ataman-2001-11-21
P4L567.jpg.jpg"Peruk Takan Kadınlar" (Proje4L, 2002) sergi kurulumu hakkında çıkarılmış taslak - Draft composed for the installation of "Women Who Wear Wigs" (Proje4L, 2002)-2002
P4L564.jpg.jpgVasıf Kortun'un Bülent Erkmen'e gönderdiği mesaj - Message sent from Vasıf Kortun to Bülent Erkmen-2002-07-02
P4L563.jpg.jpgVasıf Kortun'un Yasemin Tenger'e gönderdiği mesaj - Message sent from Vasıf Kortun to Yasemin Tenger-2002-12-02
P4L562001.jpg.jpg
Peruk Takan Kadınlar için gereken ekipmanlar hakkında belgeler - Documents regarding equipments required for Women Who Wear Wigs-0000
P4L559.jpg.jpgLehmann-Maupin Gallery ve Proje4L arasında imzalanan Peruk Takan Kadınlar adlı işe ait eser ödünç sözleşmesi - Loan agreement for the work: Women Who Wear Wigs signed between Lehmann-Maupin Gallery and Proje4L-1999
P4L554.jpg.jpgTensta Konsthall yetkilisinden Vasıf Kortun'a gelen mesaj - Message sent from Tensta Konstall's executive to Vasıf Kortun-0000
P4L553.pdf.jpgYabancı yayınlarda "Peruk Takan Kadınlar"a dair çıkmış incelemelerin derlemesi - Compilation of the reviews that have been published about "Women Who Wear Wigs" in foreign press-1999; 2000
P4L551.pdf.jpgVasıf Kortun'un Hakikati Yanlış Yorumlama Hakkı adlı yazısı - Vasıf Kortun's essay: Hakikati Yanlış Yorumlama HakkıVasıf Kortun1999
21-40 / 48
Browse