21-30 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
P4L557.jpg.jpgKutluğ Ataman'ın Vasıf Kortun'a gönderdiği faks mesajı - Fax message sent from Kutluğ Ataman to Vasıf Kortun-0000
P4L565.jpg.jpgSaç politikalarıyla cumhuriyet tarihi-2001-11
P4L553.pdf.jpgYabancı yayınlarda "Peruk Takan Kadınlar"a dair çıkmış incelemelerin derlemesi - Compilation of the reviews that have been published about "Women Who Wear Wigs" in foreign press-1999; 2000
P4L542001.jpg.jpg
Kutluğ Ataman, "Peruk Takan Kadınlar" (1999) videosundan kareler: Demet Demir - Stills from Kutluğ Ataman's video "Women Who Wear Wigs" (1999): Demet DemirKutluğ Ataman1999; 2003
P4L562001.jpg.jpg
Peruk Takan Kadınlar için gereken ekipmanlar hakkında belgeler - Documents regarding equipments required for Women Who Wear Wigs-0000
P4L535.pdf.jpg"Peruk Takan Kadınlar" sergi bütçesi - "Women Who Wear Wigs" exhibition budget-2002
P4L268001.jpg.jpg
Peruk Takan Kadınlar gösterimi kapsamında gerçekleşen Özneler Konuşunca paneline ait görseller - Images from the Özneler Konuşunca panel held as a part of Women Who Wear Wigs exhibitionDemet Demir, Ruşen Çakır, Melek Ulugay2002-03-12
P4L404001.jpg.jpg
Peruk Takan Kadınlar gösterimi kapsamında gerçekleşen "Video Sanatı Dokümanter mi, Mokümanter mi?" paneline ait görseller - Images from the "Video Sanatı Dokümanter mi, Mokümanter mi?" panel held as a part of Women Who Wear Wigs exhibitionVasıf Kortun, Tuna Erdem, Erden Kosova2002-03-26
P4L543001.jpg.jpg
Kutluğ Ataman, "Peruk Takan Kadınlar" (1999), Proje4L, 2002 - Kutluğ Ataman, "Women Who Wear Wigs" (1999), Proje4L, 2002-2002-03-01; 2002-03-28
P4L575.jpg.jpgKutluğ Ataman ve Dikmen Gurun arasında geçen yazışmalar - Correspondence between Kutluğ Ataman and Dikmen Gurun-2001-11-21
21-30 / 48