11-20 / 21
PreviewTitleCreatorIssue Date
P4L268001.jpg.jpg
Peruk Takan Kadınlar gösterimi kapsamında gerçekleşen Özneler Konuşunca paneline ait görseller - Images from the Özneler Konuşunca panel held as a part of Women Who Wear Wigs exhibitionDemet Demir, Ruşen Çakır, Melek Ulugay2002-03-12
P4L404001.jpg.jpg
Peruk Takan Kadınlar gösterimi kapsamında gerçekleşen "Video Sanatı Dokümanter mi, Mokümanter mi?" paneline ait görseller - Images from the "Video Sanatı Dokümanter mi, Mokümanter mi?" panel held as a part of Women Who Wear Wigs exhibitionVasıf Kortun, Tuna Erdem, Erden Kosova2002-03-26
P4L543001.jpg.jpg
Kutluğ Ataman, "Peruk Takan Kadınlar" (1999), Proje4L, 2002 - Kutluğ Ataman, "Women Who Wear Wigs" (1999), Proje4L, 2002-2002-03-01; 2002-03-28
P4L555.jpg.jpgBülent Erkmen'in Vasıf Kortun'a gönderdiği mesaj - Message sent from Bülent Erkmen to Vasıf Kortun-2002-04-04
P4L558001.jpg.jpg
Proje4L'nin The Marmara Otel'e gönderdiği mesaj - Message sent from Proje4L to The Marmara Hotel-2002-02-19
P4L538.pdf.jpgKatya Garcia-Anton'un Vasıf Kortun'a gönderdiği mesaj - Message sent from Katya Garcia-Anton to Vasıf Kortun-2002-03-13
P4L548001.jpg.jpg
Peruk Takan Kadınlar: Salı söyleşileri davetiye, Proje4L, 2002 - Women Who Wear Wigs: Tuesday talks invitation, Proje4L, 2002-2002-03-05; 2002-03-26
P4L534001.jpg.jpg
"Peruk Takan Kadınlar" (Proje4L, 2002) sergi kapsamında gerçekleşen "Sanatçı ve İzleyici" paneline ait görseller - Images from the "Artists and the Spectator" panel held as a part of "Women Who Wear Wigs" exhibition (Proje4L, 2002)Kutluğ Ataman, Fatih Özgüven2002-03-05
P4L564.jpg.jpgVasıf Kortun'un Bülent Erkmen'e gönderdiği mesaj - Message sent from Vasıf Kortun to Bülent Erkmen-2002-07-02
P4L563.jpg.jpgVasıf Kortun'un Yasemin Tenger'e gönderdiği mesaj - Message sent from Vasıf Kortun to Yasemin Tenger-2002-12-02
11-20 / 21