Mersin Gümrük Binası - Mersin Custom Building
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHMER029.jpg2 MBJPEG
AHMER029A1.jpg1.06 MBJPEG
Başlık
Mersin Gümrük Binası - Mersin Custom Building
Yayıncı
Baudinière, Paris
Tanım
Kartpostalın ön yüzü - Front side of the postcard: "6. Mersina - La Douane"
Not
Fransız İşgal Kuvvetleri tarafından bastırılan Mersin Kartpostalları - Mersin postcards printed by French Occupation Force
Dil
Fransızca
Kapsam
Mersin
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/114944
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
13,8-9 cm, Baskı, Siyah Beyaz - Printing, Black&White
Doküman Sayısı
2
Kod
AHMER029
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.