Osmanlı İmparatorluğu'nda Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çatalca'daki okulları gösteren harita. No: 2 ve 3 - Map showing schools in Edirne, Tekirdağ, Kırklareli and Çatalca in the Ottoman Empire. No: 2 and 3
Files
File Description SizeFormat 
EPL023.jpg5.37 MBJPEG
Title
Osmanlı İmparatorluğu'nda Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çatalca'daki okulları gösteren harita. No: 2 ve 3 - Map showing schools in Edirne, Tekirdağ, Kırklareli and Çatalca in the Ottoman Empire. No: 2 and 3
Publisher
Matbaa-i Âmire
Description
Edirne Vilâyeti, Çatalca Livası. Haritada kırmızı daireler kable'l-inkılâb mevcud olan ve siyah daireler bade'l-inkılâb 1330 senesi eylülüne kadar tesis ve küşad edilmiş bulunan mekâtibe delâlet eder. Çift çizgili olanlar inas mekatibidir. Dairelerin içindeki taksimat mekatibin kaç dershaneli olduğunu ve üzerlerindeki arkam kasaba dahilinde o nev' mektebten kaç tane bulunduğunu irae eder. Muhtelit mektepler zükûr mekatibi meyanındadır. Müsellesler numune mekatibini gösterir. İkisi Dimetoka, üçü Simnli ve ikisi de Mustafapaşa kazaları olmak üzere Edirne Livası'nda mahalden gönderilen haritada bulundukları kuranın mevakii gösterilmemiş yedi yeni mektep daha vardır. Çatalca mülhakatınd sekizi eski ve biri yeniden müessis olan dokuz mektebin bulunduğu kuranın mevkileri mahalden alınan haritada gösterilmemiştir.
Language
Ottoman Turkish
Coverage
Eylül 1330 (Eylül 1914) - September 1914
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/113021
Collections
Type
Map
Format
50,8-36,5 cm, Baskı - Print, Renkli - Colored
Number of Scanned Documents
1
Identifier
EPL023
Rights
Open Access
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org