681-690 / 690
PreviewTitleCreatorIssue Date
VKEFOR013001.jpg.jpg
Bedri Baykam ve Joseph Semah (soldan sağa) "Yabancı Bir Gezgindir" sergisinin açılışında (Stedelijk Museum Schiedam, 1993) - Bedri Baykam and Joseph Semah (left to right) at the opening of "A Foreigner Is A Traveller" exhibition (Stedelijk Museum Schiedam, 1993)-1993-02-06; 1993-03-14
VKEFOR014001.jpg.jpg
Bedri Baykam, "Hürriyet Halka Yol Gösteriyor 'Delacroix, 1830'" (1991) ve "Ceci N'est Pas une Chatte" [Bu Bir Kedi Değildir] (1989), "Yabancı Bir Gezgindir", Stedelijk Museum Schiedam, 1993 - Bedri Baykam, "Liberty Leading the People 'Delacroix, 1830'" (1991) and "This Ain't No Pussy" (1989), "A Foreigner Is A Traveller", Stedelijk Museum Schiedam, 1993Bedri Baykam1993-02-06; 1993-03-14
VKEFOR016001.jpg.jpgBir Yabancı Bir Gezgin: Türkiye-Hollanda Çağdaş Sanat SergisiVasıf Kortun1993
VKEFOR020001.jpg.jpgTürkiye-Hollanda Çağdaş Sanat Sergisi-1993-02
VKEFOR019001.jpg.jpg
Travelers and foreigners in the Netherlands-1993-03-07
VKEFOR021001.jpg.jpgSergi-1993
VKEANI016001.jpg.jpg
Vasıf Kortun'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yolladığı Taksim Sanat Galeri'sini "Anı/Bellek I" sergi mekânı için kullanma talebi - Request sent from Vasıf Kortun to İstanbul Metropolitan Municipality to use Taksim Art Gallery as a venue of "Memory/Recollection I" exhibition-1991-09-08
VK3IST741.jpg.jpgGuy Tosatto'un Evren İnanç'a yolladığı, sergi mekanı hakkında mesaj - Message sent from Guy Tosatto to Evren İnanç regarding exhibition space-1992-08-31
VKEELL073.jpg.jpgKatalog kağıdı: Vasıf Kortun'un Emrah Yücel'e yolladığı faks - Catalogue paper: Fax sent from Vasıf Kortun to Emrah Yücel-1993
VKEELL050.jpg.jpg50 Numara afişi: Vasıf Kortun ve Defne Koryürek'in Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı’na yolladığı bilgilendirme yazısı - Number Fifty banner: Letter sent from Vasıf Kortun and Defne Koryürek to Beşiktaş Municipality-1993-05-03
681-690 / 690