1-16 / 16
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHM1069001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Leyla Belli tarafından yazılan Sanatta Buluşma l katalog metni taslağı - Catalogue text draft written by Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) about Meeting in Art lLeyla Belli1997
RHM969001.jpg.jpg
Sanatta Buluşma l hakkında muhtelif haberler - Various news about Meeting in Art l-1997-06; 1997-06
RHM693001.jpg.jpg
Sanatta buluşma l İstanbul Uluslararası Sanat Etkinliği projesi dosyası - Meeting in Art l Istanbul International Art Workshop project file-1997-07-01; 1997-07-15
RHM691001.jpg.jpgCumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Sanatta Buluşma l Sergisi açılışı konusunda gönderilen davet mektubu - Invitation letter sent to president Süleyman Demirel for his attendance to the opening of Meeting in Art l Exhibition-1997
RHM688001.jpg.jpg
Sanatta Buluşma I afiş taslakları - Poster drafts of Meeting in Art l-1997
RHM682001.jpg.jpg
Sanatta Buluşma l İstanbul Uluslararası Sanat Etkinliği programı - Meeting in Art l Istanbul International Art Workshop program-1997-01-01; 1997-07-15
RHM681001.jpg.jpg
Gönül Nuhoğlu tarafından Sanatta Buluşma l İstanbul Uluslararası Sanat Etkinliği katılımcılarından Halil Akdeniz, Sarah Cawkwell, Elaine Kowalsky ve Christoph Pöggeler'e gönderilen bilet detayları - Ticket details sent from Gönül Nuhoğlu to Halil Akdeniz, Sarah Cawkwell, Elaine Kowalsky and Christoph Pöggeler, partipated in Meeting in Art l Istanbul International Art WorkshopGönül Nuhoğlu1997
RHM679001.jpg.jpg
Sanatta Buluşma l etkinliği için Leyla Belli (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı) tarafından, Slavko Sokolovski ve Blagoja Manevski'e gönderilen davet mektupları - Meeting in Art l event's invitation letters for Slavko Sokolovski and Blagoja Manevski, sent from Leyla Belli (Chairperson of Painting and Sculpture Museums Association)Leyla Belli1997-06-10
RHM678001.jpg.jpgSanatta Buluşma l katılımcılarından Tsanko Panov'un Gönül Nuhoğlu'na göndediği mektup - Letter sent from Tsanko Panov, participated in Meeting in Art l, to Gönül NuhoğluTsank Panov1997-06-12
RHM677001.jpg.jpgSanatta Buluşma l katılımcılarından Elaine Kowalsky'nin Gönül Nuhoğlu'na yolladığı mektup - Letter sent from Elaine Kowalsky, participated in Meeting in Art l, to Gönül NuhoğluElaine Kowalsky1997-06-11
RHM634001.jpg.jpg'Sanatta Buluşma l, Uluslararası Sanat Etkinliği'nden Bir Kesit'', Nelli Sanat Evi, İstanbul-1997-09-30; 1997-11-08
RHM692001.jpg.jpgInvitation to ''Meeting in Art'' Istanbul International Art WorkshopLeyla Belli1997-02-12
RHM687001.jpg.jpgEtkinliğe (Sanatta Buluşma I) katılan sanatçılar - Artists participated in Meeting in Art l-1997
RHM686001.jpg.jpg
İstanbul ''Sanatta Buluşma''ya hazırlanıyor-1997
RHM690001.jpg.jpg
Leyla Belli (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı) tarafından Sanatta Buluşma l etkinliği için Türkiye'den sanatçılara gönderilen davet mektubu - Invitation letter sent from Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) to the artists from Turkey for Meeting in Art I projectLeyla Belli1997
RHM689001.jpg.jpg
Buluşma Noktası: İstanbul Birinci Uluslararası Sanat Etkinliği - Meeting in Art Regulations for Istanbul International Art Workshop-1997
1-16 / 16
Discover
Browse