1-10 / 44
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHM807001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil tarafından ''Çağdaş Müzecilik ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin sorunları'' açık oturumu katılımcılarına gönderilen mektup - Letter sent from Devrim Erbil (Director of Painting and Sculpture Museum) to the participants of ''Contemporary Museology and Problems of Istanbul Painting and Sculpture Museum''Devrim Erbil1980-03-12
RHM848001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği yemeğinde işlerini bağışlayan sanatçılara gönderilen mektup - Letter sent to the artist donated their works at Painting and Sculpture Museums Association's dinner-1986-09-12
RHM838001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Belli tarafından Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğüne derneğin 1986-1987 konferans ve etkinlikleri hakkında gönderilen yazı - Letter sent from Leyla Belli (Chairperson of Painting and Sculpture Museums Association) to Mimar Sinan University Painting and Sculpture Museum about the association's conferences and activities in 1986-1987Leyla Belli1986-11-24
RHM843001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından ''Cumhuriyet Döneminde Heykel'' konferansı hakkında Tamer Başoğlu'na gönderilen mektup - Letter sent from Painting and Sculpture Museums Association to Tamer Başoğlu about ''Sculpture in Republican Era'' conference-1986-12-26
RHM842001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından ''Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı'' konferansı hakkında Atilla Yücel'e gönderilen mektup - Letter sent from Painting and Sculpture Museums Association to Atilla Yücel about ''Architecture in Republican Era'' conference-1986-12-08
RHM841001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından ''Sanat ve Çağdaşlaşma'' konferansı hakkında Özdemir Altan'a gönderilen mektup - Letter sent from Painting and Sculpture Museums Association to Özdemir Altan about ''Art and Modernization'' conference-1987-01-08
RHM844001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği akşam yemeği davetiyesi - Invitation of Painting and Sculpture Museums Association's dinner-1985-09-17
RHM816001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Belli tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve Resim ve Heykel Müzeleri işbirliği ile düzenlenen geziler hakkında Robert Lisesi Müdürlüğüne gönderilen yazı - Letter sent from Leyla Belli (Chairperson of Painting and Sculpture Museums Association) to Directorate of Robert College about the museum visits organized in collaboration with Istanbul Painting and Sculpture Museum and Painting and Sculpture Museums AssociationLeyla Belli1984-12-27
RHM997001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği 1986 gezi programı - 1986 Schedule of Painting and Sculpture Museums Association's Trips-1986
RHM1078001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzesi ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Kültür ve Sanat Çizelgesi Mart 1980 - Painting and Sculpture Museum and Painting and Sculpture Museums Association's Arts and Culture Calendar 1980-1980-03
1-10 / 44