1-20 / 131
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHM1217001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği 1985-1986 Genel Kültür, Sanat Toplantıları - 1985-1986 Schedule of Painting and Sculpture Museums Association's Meetings on Art and Culture-1985
RHM1211001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Türk Güzel Sanatlar Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan Sanat Pazarı hakkında mektup - Letter about "Art Bazaar"planned to be organized with the collaboration of Painting and Sculpture Museums Association and Association of Turkish Fine Arts--
RHM1208001.jpg.jpgProf. İsmail Tunalı ve Gül Derman'ın Romanya Konsolosu Miron Sava ile görüşmeleri hakkında belge - Document about the meeting of Prof. İsmail Tunalı and Gül Derman with Romanian Consul Miron Sava-1981-01-26
RHM1207001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği Kültür Komisyonu raporu - Report of Painting and Sculpture Museums Association Cultural Committee-1981-01-26
RHM1206001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzesi Müdür Muavini Tomur Atagök ve Gül Derman'ın Avusturya Kültür Ataşesi H. Kasper ile yaptıkları toplantı hakkında belge - Document about the meeting of Gül Derman and Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) with H. Kasper (Cultural Attache of Austria)-0000-01-15
RHM1202001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği komisyon çalışmaları hakkında belge - Document about the works of Painting and Sculpture Museums Association's commissions-1979-06-23
RHM1200001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği genel sekreteri Gül Derman tarafından üyelere gönderilen derneğin 16 Aralık 1984 tarihli yönetim kurulu toplantısı hakkında mektup - Letter sent from Gül Derman (general secretary of Painting and Sculpture Museums Association) to members about the general Assembly of the association dated to 16th December 1984Gül Derman1984-12-26
RHM1199001.jpg.jpgTürkiye Resim ve Heykel Müzeleri Derneği kültürel etkinlikler komisyonu toplantı tutanağı - Meeting report the cultural committee of Turkey Painting and Sculpture Museums Association-1980-01-08
RHM1197001.jpg.jpg
Türkiye Resim ve Heykel Müzeleri Derneği kültürel etkinlikler komisyonu toplantı tutanağı - Meeting report the cultural committee of Turkey Painting and Sculpture Museums Association-1979-12-14
RHM1196001.jpg.jpg
Türkiye Resim ve Heykel Müzeleri Derneği kültürel etkinlikler komisyonu toplantı tutanağı - Meeting report the cultural committee of Turkey Painting and Sculpture Museums Association-1979-12-21
RHM1195001.jpg.jpgGül Erbil, Nurullah Berk ve Sabri Berkel tarafından Resim ve Heykel Müzesi Dostları Derneği'ne gönderilen konferans önerisi takvimi - A conference schedule suggested to Painting and Sculpture Museums Association by Gül Erbil, Nurullah Berk and Sabri Berkel--
RHM1194001.jpg.jpgKültür Komisyonu toplantısı - Cultural Committee meeting-1980-04-25
RHM1193001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'nden duyuru - Announcement from Istanbul Painting and Sculpture Museums Associationİhsan Fahri1980
RHM1192001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Bülteni - Bulletin of Istanbul Painting and Sculpture Museumİhsan Fahri1980
RHM1191001.jpg.jpg
Dr. İhsan Fahri tarafından Selçuk Erez'e gönderilen Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yönetim Kurulu toplantısı ve Erez'in "Daha ne kadar bekleyeceğiz?" isimli yazısı hakkında mektup - Letter sent from Dr. İhsan Fahri to Selçuk Erez about his article "How much longer do we have to wait?" and Painting and Sculpture Museums Association's General Assemblyİhsan Fahri1981-02-16
RHM1188001.jpg.jpg
İhsan Fahri tarafından çeşitli tiyatrolara gönderilen İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin açılması ve düzenlenecek kültürel etkinlikler hakkında mektup - Letter sent from İhsan Fahri to various theatres about the re-opening of Istanbul Painting and Sculpture Museum and the cultural activities to be organized in the museumİhsan Fahri-
RHM1182001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği yönetim kurulu üyesi İhsan Fahri tarafından derneğin işleyişi hakkında üyelere gönderilen mektup - Letter sent from İhsan Fahri (board member of Painting and Sculpture Museums Association) to the members about the functioning of the associationİhsan Fahri1980-12-26
RHM1181001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil tarafından Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'ne gönderilen derneğin müzeye katkısı hakkında mektup - Letter sent from Devrim Erbil (Director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Painting and Sculpture Museums Association about the associations contribution to the museumDevrim Erbil1981-03-26
RHM1179001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nden Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'ne gönderilen istek listesi - Wish-list sent from Istanbul Painting and Sculpture Museum to Painting and Sculpture Museums Association-1983-05-24
RHM1173001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği geçici yönetim kurulu başkanı İsmail Tunalı adına Halil Dikmen Galeri'sinin açılması ve derneğin yönetim kurulu toplantısı hakkında gönderilen mektup - Letter sent on behalf of İsmail Tunalı (interim chairperson of Painting and Sculpture Museums Association) about the opening of Halil Dikmen Gallery and the board meeting of the association-1979-12-24
1-20 / 131
Browse