Galata Köprüsü, Karaköy, İstanbul - Galata Bridge, Karaköy, İstanbul
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHISTKARA100.jpg44.24 KBJPEG
Başlık
Galata Köprüsü, Karaköy, İstanbul - Galata Bridge, Karaköy, İstanbul
Yazar/Üreten
Fotoğraf - Photo: Selahattin Giz
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/110263
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
17-12 cm, Baskı, siyah beyaz - Printing, black&white
Doküman Sayısı
1
Kod
AHISTKARA100
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Selahattin Giz
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.