1-20 / 34
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHMW073.pdf.jpgİmaj Her Şeydir (Midir?)Sibel Baykam2001-12
RHMW031.jpg.jpgİmgenin egemenliği-2001-10-24
RHM999001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği yönetim kurulu tarafından derneğin 2001 yılı etkinlikleri hakkında üyelere gönderilen mektup - Letter sent from Painting and Sculpture Museums Association's executive board to its members about the activities of the association in 2001-2001-12-24
RHM898001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği Müdürü Leyla Belli tarafından Günümüz Sanatçıları 21. İstanbul Sergisi hakkında Laurence Bosse'e gönderilen mektup - Letter sent from Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) to Laurence Bosse about the 21st Contemporary Artists Istanbul ExhibitionLeyla Belli2000-11-17
RHM738001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından Günümüz Sanatçıları 21. İstanbul Sergisi'nde ödül verilecek sanatçıların belirlenmesi hakkında Hami Çağdaş'a gönderilen mektup - Letter sent from Painting and Sculpture Museums Association to Hami Çağdaş about selection of the award- winner artists of the 21st Contemporary Artists IStanbul Exhibition-2001
RHM736001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Leyla Belli tarafından Günümüz Sanatçıları 21. İstanbul Sergisi hakkında Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü'ne gönderilen mektup - Letter sent from Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) to Directorate of Atatürk Cultural Center about the 21st Contemporary Artists Istanbul ExhibitionLeyla Belli2000-01-14
RHM375001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği 21. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi ''AKM''de-2001
RHM447001.jpg.jpgBengisu Bayrak'ın Günümüz Sanatçıları 21. İstanbul Sergisi'nde gerçekleştirdiği ''Duygu İkonları'' isimli performansı hakkında açıklama - Description about Bengisu Bayrak's performance named ''Emotional Icons'' shown in 21st Contemporary Artists Istanbul Exhibition-2001
RHM405001.jpg.jpg
Sanatçı Katerina Kana'nın Günümüz Sanatçıları 21. İstanbul Sergisi hakkında sergi küratörü Beral Madra'ya yolladığı e-postalar - E-mails about the 21st Contemporary Artists Istanbul Exhibition sent from artist Katerina Kana to Beral Madra (curator of the exhibition)Katerina Kana2001-08-27; 2001-09-18
RHM404001.jpg.jpgSanatçı Sencer Vardarman'ın Günümüz Sanatçıları 21. İstanbul Sergisi hakkında yolladığı e-posta - E-mail of artist Sencer Vardarman about the 21st Contemporary Artists Istanbul ExhibitionSencer Vardarman-
RHM403001.jpg.jpgGünümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi--
RHM402001.jpg.jpg
Günümüz Sanatçıları 21. İstanbul Sergisi hakkında Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından gönderilen e-posta - E-mail sent by Painting and Sculpture Museums Association about the 21st Contemporary Artists Istanbul Exhibition--
RHM401001.jpg.jpgSanatçı Nil Yalter'in Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Leyla Belli'ye küratör Laurence Bosse hakkında gönderdiği mektup - Letter sent from Nil Yalter to Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) about curator Laurence BosseNil Yalter-
RHM400001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Leyla Belli'nin Günümüz Sanatçıları 21. İstanbul Sergisi hakkında küratör Laurence Bosse'ye yolladığı mektup - Letter sent from Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) to curator Laurence Bosse about the 21st Contemporary Artists Istanbul ExhibitionLeyla Belli2000-10-15
RHM399001.jpg.jpg
Beral Madra'nın Günümüz Sanatçıları 21. İstanbul Sergisi hakkında Laurence Bosse'ye yolladığı davet hakkında Leyla Belli'ye gönderdiği e-posta - E-mail sent from Beral Madra to Leyla Belli about invitation of Laurence Bosse to the 21st Contemporary Artists IStanbul Exhibition by MadraBeral Madra2000-10-21
RHM395001.jpg.jpg21. Günümüz Sanatçıları Sergisi CD-Katalog teklif listesi - Price offer for the 21st Contemporary Artists Exhibition's catalogue and CD--
RHM390001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Leyla Belli ve Sergi Küratörü Beral Madra tarafından hazırlanmış 21. Günümüz Sanatçıları Sergisi başvuruları incelemesi - Evaluation of the 21st Contemporary Artists Exhibition applications by Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) and Beral Madra (Curator of the exhibition)-2001-07-02
RHM389001.jpg.jpg
21. Günümüz Sanatçıları Sergisi Giderleri - Expenses of the 21st Contemporary Artists Exhibition-2001
RHM386001.jpg.jpg
21. Günümüz Sanatçıları Sergisi hazırlık notları - Preparation notes for the 21st Contemporary Artists Exhibition-2001-02-12
RHM385001.jpg.jpg
21. Günümüz Sanatçıları Sergisi hazırlık notları - Preparation notes for the 21st Contemporary Artists Exhibition-2000-11-17
1-20 / 34
Discover
Browse