İzmir Esnaf ve Ahali Bankası Salihli Şubesi açılış töreni - Opening ceremony of İzmir Esnaf ve Ahali Bank Salihli Branch
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHMAN008.jpg4.8 MBJPEG
AHMAN008A1.jpg3.48 MBJPEG
Başlık
İzmir Esnaf ve Ahali Bankası Salihli Şubesi açılış töreni - Opening ceremony of İzmir Esnaf ve Ahali Bank Salihli Branch
Yazar/Üreten
Fotoğraf - Photograph: Mustafa, Salihli
Tanım
Fotoğrafın arka yüzü - Reverse side of the photograph: "Manisa Vilayeti vali-i muhteremi Nusret Beyefendi Hazretlerine takdim. Salihli Fotoğrafçı Mustafa. [Salihli] Esnaf ve Ahali Bankası'nın resmî küşadı merasimi"
Not
İzmir Valisi Kazım Dirik ve Manisa Valisi Nusret Bey banka yetkilileriyle şube binası önünde - İzmir Governor Kazım Dirin and Manisa Governor Mr. Nusret with bank authorities on front of branch building
Dil
Türkçe
Osmanlı Türkçesi
Kapsam
Manisa
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/109976
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
29,8-23,8 cm, Baskı, Siyah Beyaz - Printing, Black&White
Doküman Sayısı
2
Kod
AHMAN008
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.