Samsun'dan görünümler - Views from Samsun
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHSAM005.jpg1.44 MBJPEG
AHSAM005A1.jpg286.2 KBJPEG
Başlık
Samsun'dan görünümler - Views from Samsun
Yayıncı
Panorama Turizm ve Ticaret Müessesesi - Panorama Tourism and Trade Company
Tanım
Samsun'un genel görünümü; Samsun Büyük Camii; Onur Anıtı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası - General view of Samsun; Samsun Büyük Mosque; Statue of Honor; Samsun Metropolitan Municipality Council Building
Not
Kartpostalın arka yüzünde Rauf Bey'in babasına yazdığı mektup bulunmaktadır. - There is a letter sent from Rauf Bey to his father on back side of the postcard.
Yayın Tarihi
1972-10-02
Dil
Türkçe
Kapsam
Samsun
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/109967
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15,2-10,5 cm, Baskı, Renkli - Print, Colored
Doküman Sayısı
2
Kod
AHSAM005
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.