1-10 / 21
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHM309001.jpg.jpg'Çağdaş Sanat Müzesi'' Çalındı-1997
RHM347001.jpg.jpgGenco Gülan'ın kayıp işi ''Çağdaş Sanat Müzesi'' hakkında tutanak - Official report about Genco Gülan's missing work ''Contemporary Art Museum''-1997-12-10
RHM348001.jpg.jpg
Günümüz Sanatçıları 18. İstanbul Sergisi açılış kokteyli menüsü - Opening coctail menu of the 18th Contemporary Artists Istanbul Exhibition-1997-12-10
RHM703001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'nin 1997-1998 yılı etkinlikleri ve derneğin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nden taşınması hakkında yazı - Article about Painting and Sculpture Museums's Association's 1997-1998 events and association's moving out of Istanbul Painting and Sculpture Museum-1997
RHM628001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 1997 yılı etkinlikleri hakkında yazı - Article about Painting and Sculpture Museums Association's activities in 1997-1997
RHM310001.jpg.jpgGünümüz Sanatçıları 18. İstanbul Sergisi-1997
RHM312001.jpg.jpgGünümüz Sanatçıları 18. İstanbul Sergisi seçici kurul raporu - Jury report of the 18th Contemporary Artists Istanbul Exhibition-1997-11-02
RHM311001.jpg.jpgGünümüz Sanatçıları 18. İstanbul Sergisi Giderleri - Expenses of the 18th Contemporary Artists Istanbul Exhibition-1997
RHM288001.jpg.jpg
Günümüz Sanatçıları 18. İstanbul Sergisi için seçici kurul tarafından değerlendirilen işlerin listesi - List of the works evaluated by the 18th Contemporary Artists Exhibition jury-1997
RHM286001.jpg.jpgGünümüz Sanatçıları 18. İstanbul Sergisi basın duyurusu - Press release of the 18th Contemporary Artists Istanbul Exhibition-1997
1-10 / 21

Discover

Issue Date