Türkler karşısında alınan Zenta Zaferi. Madalya.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ANUDM00021.jpg387.16 KBJPEG
ANUDM00021A001.jpg458.61 KBJPEG
Başlık
Türkler karşısında alınan Zenta Zaferi. Madalya.
Tanım
Ön: Interfecit Exercitum Eorum Et Subvertit Rotas Curruum Ferebanturque In Profundum.Exod.14.- Zenta/En Novvs Ex Voto Felix Leopolde Trivmphvs. (Onları [Mısırlılar'ı] şaşkına çevirdi. Arabalarının tekerleklerini çıkardı öyle ki arabalarını zorlukla sürdüler, (İncil, Mısır'dan çıkış, 14, 24-25) - Zenta) Osmanlı ordusunun Zenta Köprüsü'nde uğradığı yenilginin tasviri. Arka:Tibiscus-Avspiciis Leopoldi Magni Virtvte Evgenii Sabavdiae D.Exercit.Tvrcic.Clade XX Host.Facta Primariis Dvcib.Deletis Castris Vnivers.Torment.XCV IIII.Omniqve Apparatv Bellico Interceptis Caesvs Profligat.D.1/11 Sept.A.MDCXCVII. (Tibiscus (Timişul, Tamis) Büyük Leopold'un hükümdarlığı ve Savoylu Eugene'in cesareti sayesinde Türk ordusu felakete uğradı ve dağıldı 20,000 adamı, başlıca kumandanları, kampı, 99 topu ve tüm savaş malzemeleri 1/11 Eylül 1697'de ele geçirildi) Elinde zafer heykelciği tutan, Timişul nehrini simgeleyen bir nehir tanrısı ve yazının yer aldığı kitabe tasviri.
Yayın Tarihi
1697
Fiziksel Yeri
İsa Akbaş Koleksiyonu
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/109033
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
43,3 mm-29,22 g-Bronz
Doküman Sayısı
2
Kod
ANUDM00021
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
İsa Akbaş
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.