Can Aytekin, Sarı Tapınak - Yellow Temple
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TRMAR104.jpg4 MBJPEG
Başlık
Can Aytekin, Sarı Tapınak - Yellow Temple
Tanım
“Sarı Tapınak”, tuval üz. yğb., 152x192 cm., 2004 - “Yellow Temple”, oil on canvas,152x192 cm., 2004
Not
MARS İstanbul'un merkezinde, Tophane semtinde yer alan bağımsız bir sanat alanıdır. Mimar ve sanatçı Pınar Öğrenci tarafından 2010 yılında kurulmuştur. - MARS Istanbul is an independent art space in the heart of Istanbul's Tophane district, founded by artist and architect Pınar Öğrenci.
Yayın Tarihi
2012-11-17
2013-02-01
Kapsam
MARS İstanbul sergileri - MARS Istanbul exhibitions
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/10894
Koleksiyonlar
Tür
Kod
TRMAR104
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Pınar Öğrenci

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.