141-150 / 164
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHM458001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeşleri Derneği Başkanı Leyla Belli'nin Günümüz Sanatçıları 22. İstanbul Sergisi hakkındaki metni - Article of Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) about the 22nd Contemporary Artists Istanbul ExhibitionLeyla Belli2003
RHM461001.jpg.jpg22. Günümüz Sanatçıları Sergisi: Sergiye katılan sanatçılar - 22nd Contemporary Artists Exhibition: Participant artists-2003
RHM456001.jpg.jpgGüncel sanatın 22 yıllık geleneği-2003-06-23
RHM464001.jpg.jpg22. Günümüz Sanatçıları Sergisi ÜzerineNecmi Sönmez2003
RHM465001.jpg.jpg22. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi-2003
RHM455001.jpg.jpgÇağdaş Sanat Konuşmaları-2003-07
RHM466001.jpg.jpgSergi Yönetmeliği - Exhibition Regulations-2003
RHMPH012001.jpg.jpgGünümüz Sanatçıları 23. İstanbul Sergisi küratörleri Anton Lederer, Eyal Danon ve Başak Şenova (soldan sağa) Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'nde, 2004 - 23rd Contemporary Artists Istanbul Exhibition curators Anton Lederer, Eyal Danon and Başak Şenova (left to right) at Painting and Sculpture Museums Association, 2004-2004
RHMPH443001.jpg.jpgVasıf Kortun ve Şakir Gökçebağ (soldan sağa), Günümüz Sanatçıları 20. İstanbul Sergisi açılışında, Maya Plastik Sanatlar Merkezi, 2000 - Vasıf Kortun and Şakir Gökçebağ (left to right) at the opening of the 20th Contemporary Artists Istanbul Exhibition, Maya Plastic Arts Center, 2000-2000-04
RHMPH444001.jpg.jpgTomur Atagök ve Tanju Demirci (soldan sağa), Günümüz Sanatçıları 20. İstanbul Sergisi açılışında, Maya Plastik Sanatlar Merkezi, 2000 - Tomur Atagök and Tanju Demirci (left to right) at the opening of the 20th Contemporary Artists Istanbul Exhibition, Maya Plastic Arts Center, 2000-2000-04
141-150 / 164