Bilad-ı selase [1:25.000]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
APLEH057.jpg1.95 MBJPEG
Başlık
Bilad-ı selase [1:25.000]
Yayıncı
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası'nda tab olunmuştur.
Not
Sene-i Maliyye: 1327
Yayın Tarihi
1911
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/108075
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
59,1-49,1 cm
Doküman Sayısı
1
Kod
APLEH057
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Erkan-ı Harbiye
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.