11-20 / 215
PreviewTitleCreatorIssue Date
DRKH025.jpg.jpg"DİSK'li İşçilerle Dayanışma için Resim ve Heykel Sergisi" (Görsel Sanatlar Merkezi, İstanbul, 1976), sergiden görünüm - "Painting and Sculpture Exhibition in Solidarity with DİSK Workers" (Visual Arts Center, Istanbul, 1976), exhibition view-1976-11-16; 1976-11-30
DRKH024.jpg.jpg"DİSK'li İşçilerle Dayanışma için Resim ve Heykel Sergisi" (Görsel Sanatlar Merkezi, İstanbul, 1976), sergiden görünüm - "Painting and Sculpture Exhibition in Solidarity with DİSK Workers" (Visual Arts Center, Istanbul, 1976), exhibition view-1976-11-16; 1976-11-30
DRKH017.jpg.jpg
Yusuf Taktak, "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Antalya, 1976) sırasında sanatçıların eserlerine yapılan saldırıları kınayan bildiriyi okurken - Yusuf Taktak reading the statement condemning the attacks on artworks occured during the "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Antalya, 1976)-1976-06
DRKH016.jpg.jpg
"13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Antalya, 1976), sanatçı kampı (oba) - "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Antalya, 1976), artists' camp-1976-06
DRKH006001.jpg.jpg
Cihat Aral, "İşçi Analar ve Çocukları", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Işıklar Kapalı Spor Salonu, Antalya, 1976), işten görünüm - Cihat Aral, "Worker Mothers and Their Children", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Işıklar Interior Sports Facility, Antalya, 1976), artwork viewCihat Aral1976-06
DRKH005.jpg.jpgYusuf Taktak, "İki Dünya", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Eski mezbaha binası, Antalya, 1976), işten görünüm - Yusuf Taktak, "Two Worlds", "13th International Antalya Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Old slaughterhouse, Antalya, 1976), artwork viewYusuf Taktak1976-06
DRKH007001.jpg.jpg
Cihat Aral, "İşçi Analar ve Çocukları", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Antalya, 1976), işin üzeri kapatılırken - Cihat Aral, "Worker Mothers and Their Children", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Antalya, 1976), artwork being coveredCihat Aral1976-06
DRKH004001.jpg.jpgAsım İşler, İsimsiz, "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Meydankavağı trafosu, Antalya, 1976), iş hazırlığı - Asım İşler, Untitled, "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Meydankavağı transformer building, Antalya, 1976), artwork preparationAsım İşler1976-06
DRKH003.jpg.jpgAltan Gürman, "Kompozisyon No.4" (1967), "1. Görsel Sanatçılar Derneği Mayıs Sergisi" (Harbiye Spor ve Sergi Sarayı, İstanbul, 1977), iştenn görünüm - Altan Gürman, "Composition No.4" (1967), 1st Visual Artists Association May Exhibition" (Harbiye Sport and Exhibition Hall, 1977), artwork viewAltan Gürman1977-05-01; 1977-05-17
DRKH002.jpg.jpgAlaattin Aksoy, "Şubenin Bahçesinde" (1973), "1. Görsel Sanatçılar Derneği Mayıs Sergisi" (Harbiye Spor ve Sergi Sarayı, 1977), işten görünüm - Alaattin Aksoy, "Şubenin Bahçesinde" (1973), "1st Visual Artists Association May Exhibition" (Harbiye Sport and Exhibition Hall, 1977), artwork viewAlaattin Aksoy1977-05-01; 1977-05-17
11-20 / 215

Discover

Issue Date