1-17 / 17
PreviewTitleCreatorIssue Date
SARW460001.jpg.jpg
Sanatçı kitapları - Artist books, 1972-73-1972; 1973
SARW457001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın Eye for an Eye isimli sanatçı kitabıyla ilgili maket - Model related to İsmail Saray's artist book Eye for an Eye-1983
SARW395001.jpg.jpg
Still Life, Nature Morte (ilgili taslak - related sketch)İsmail Saray1983
SARW081001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın 2. Yeni Eğilimler Sergisi'ndeki sanatçı kitabında kullandığı görseller - Images that İsmail Saray incorporated in his artist book at the 2nd Exhibition of New Trends in Art-1979
SARW293.pdf.jpgEye for an Eyeİsmail Saray1983-10-17; 1983-11-11
SARW198001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın 10. Paris Bienali için hazırladığı sanatçı kitabının içeriği - Content of an artist book prepared for the 10th Paris Biennial by İsmail Saray-1977
SARW292.pdf.jpgStill Life (Nature Morte)İsmail Saray1983-10-17; 1983-11-11
SARW294001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın Eye for an Eye kitabını hazırlarken yararlandığı görseller - Images that İsmail Saray utilized in the preparation of Eye for an Eye-1983
SARW210001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın One Night By The Black Sea isimli sanatçı kitabı için gerçekleştirdiği hazırlık - Preperation documents of İsmail Saray's artist's book One Night By The Black Sea-1975
SARW082001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın 2. Yeni Eğilimler Sergisi'ndeki sanatçı kitabında kullandığı metinler - Texts that İsmail Saray incorporated in his artist book at the 2nd Exhibition of New Trends in Art-1979
SARW447.pdf.jpgYeni Eğilimler, D.G.S.A., İstanbulİsmail Saray1979
SARW350001.jpg.jpg
Still Life (Nature Morte), ilgili taslak ve notlar - related sketches and notes--
SARW471.jpg.jpgİsmail Saray'ın Royal College of Art'taki öğrencilik döneminde ürettiği sanatçı kitabı ile ilgili doküman - Document related to the artist book produced by İsmail Saray during his student years at Royal College of Art-1972; 1973
SARW394001.jpg.jpg
Eye for an Eye (ilgili taslak - related sketch)İsmail Saray1983
SARW113.jpg.jpgLeonardo da Vinci kitabının kapak görseli - Front cover image of Leonardo da Vinci publicationİsmail Saray1975
SARW240.pdf.jpgLeonardo da Vinciİsmail Saray1976
SARW117.pdf.jpgİsmail Saray'ın 10. Paris Bienali için hazırladığı sanatçı kitabı - Artist book prepared for the 10th Paris Biennialİsmail Saray1977-09-16; 1977-10-31
1-17 / 17
Browse