21-40 / 50
PreviewTitleCreatorIssue Date
SARW180001.jpg.jpg
George Boudaille'in (Paris Bienali Direktörü) İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from George Boudaille (Director of the Paris Biennial) to İsmail Saray-1976-12-08
SARW178.jpg.jpgParis Bienali yönetiminden İsmail Saray'a yollanan mektup - Letter sent from Biennale de Paris to İsmail Saray-1977-04-05
SARW162001.jpg.jpg
10e Biennale de Paris à Nice-1977-12-05
SARW153.jpg.jpgİsmail Saray'ın Paris Bienali hakkında Galeri Baraz'a yolladığı mektup - Letter sent from İsmail Saray to Galeri Baraz regarding the Paris Biennial-1977-03-28
SARW151.jpg.jpgGeorge Boudaille'in (Paris Bienali Direktörü) İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from George Boudaille (Director of the Paris Biennial) to İsmail Saray-1976-12-21
SARW076001.jpg.jpg
ER-DAMU-UTU-SUİsmail Saray1977-09-16; 1977-10-31
SARW174.jpg.jpgErtuğrul O. Çırağan'ın (Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürü) Paris Bienali hakkında İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from Ertuğrul O. Çırağan (Foreign Ministry Director of Cultural Affairs) to İsmail Saray regarding the Paris Biennial-1977-11-03
SARW183.jpg.jpgİsmail Saray'ın 10. Paris Bienali'ndeki işi için gerekli malzemelerle ile ilgili aldığı notlar - İsmail Saray's notes regarding the materials for the production of his installation at the 10th Paris Biennial-1977
SARW166.jpg.jpgŞükrü Sarı'nın (Milli Eğitim Bakanlığı Fransa Bölgesi Öğrenci Müfettişi ve Kültür Ateşesi) 10. Paris Bienali hakkında İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from Şükrü Sarı (The Ministry of National Education Student Supervisor and Cultural Attaché of The Turkish Republic France) to İsmail Saray regarding the 10th Paris Biennial-1977-02-22
SARW165.jpg.jpgGeorge Boudaille'in (Paris Bienali Direktörü) İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from George Boudaille (Director of the Paris Biennial) to İsmail Saray-1977-01-31
SARW164.jpg.jpg
10e Biennale de Paris-1977
SARW161001.jpg.jpg
George Boudaille'in (Paris Bienali Direktörü) İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from George Boudaille (Director of the Paris Biennial) to İsmail Saray-1977-01-29
SARW154.jpg.jpgİsmail Saray'ın 10. Paris Bienali hakkında Milliyet Sanat Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yolladığı mektup - Letter sent from İsmail Saray to Milliyet Sanat Editorial Office regarding the 10th Paris Biennial-1977-03-28
SARW152001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın 10. Paris Bienali hakkında TC. Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanlığı'na yolladığı dilekçe - Letter sent from İsmail Saray to TC. Foreign Ministry Department of Cultural Affairs regarding the 10th Paris Biennial-1977-02-26
SARW079001.jpg.jpg
ER-DAMU-UTU-SU (detay - detail)İsmail Saray1977
SARW364001.jpg.jpg
Biennale de Paris, Des Fous Qui Seront Des ClassiquesPierre Cabanne1977-10-17
SARW186.jpg.jpgİsmail Saray'ın 10. Paris Bienali hakkında Ertuğrul O. Çırağan'a (Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürü) yolladığı mektup - Letter sent from İsmail Saray to Ertuğrul O. Çırağan (Foreign Ministry Director of Cultural Affairs) regarding the 10th Paris Biennial-1977-08-03
SARW181001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın 10. Paris Bienali hakkında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne yolladığı mektup - Letter sent from İsmail Saray to Cultural Ministry Office of Fine Arts regarding the 10th Paris Biennial-1977-02-06
SARW173.jpg.jpgUlvi Yücelen'in (TC. Kültür Bakanı Müşteşar Yardımcısı) 10. Paris Bienali hakkında İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from Ulvi Yücelen (Cultural Ministry Assistant Counselor) to İsmail Saray regarding the 10th Paris Biennial-1977-09-21
SARW170.jpg.jpgJohannes Gachnang ve Rémy Zaugg'nun (Paris Bienali) İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from Johannes Gachnang and Rémy Zaugg (Paris Biennial) to İsmail Saray-1977
21-40 / 50