Zahire parası tahkikatı münasebetiyle.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ARECEM00017.jpg5.2 MBJPEG
Başlık
Zahire parası tahkikatı münasebetiyle.
Not
Perşembe günleri neşrolunur , siyasi, edebi, musavver mizah mecmuasıdır. Müdür-i mes' ül: Cemil. sermuharriri: Refik Halid [Karay]. [28 Teşrin ıı 1326/1910-2 Ağustos 1928 I,1-43]
Yayın Tarihi
1928-03-15
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
Milli Kütüphane - Ankara
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/105082
Koleksiyonlar
Cem
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
ARECEM00017
Haklar
Local Access
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.