Denizli haritası (4-A) (Mikyas 1:200000 yani bir santimetre iki kilometredir.) - Map of Denizli (4-A) (Scale 1:200000, one centimeter equals two kilometers.)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
APLEH094.jpg6.8 MBJPEG
Başlık
Denizli haritası (4-A) (Mikyas 1:200000 yani bir santimetre iki kilometredir.) - Map of Denizli (4-A) (Scale 1:200000, one centimeter equals two kilometers.)
Yayıncı
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye
Tanım
Kule, Magri, Burdur, Aydın
Not
Sene: 1328
Yayın Tarihi
1912
1913
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/105006
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
57-49 cm, Baskı-Renkli - Printing-Colored
Doküman Sayısı
1
Kod
APLEH094
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.