Yirminci asır medeniyeti.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AJRKOY00002.jpg5.84 MBJPEG
Başlık
Yirminci asır medeniyeti.
Not
Haftada iki defa cuma günleri çıkar, köylü gazetesidir. Sahibi ve sermuharriri: Selanikli Ali Müm'im. Müdür-i mes'ul: Çeşmeli Süleyman Sabri. [14 Nisan 1327/21 Cemaziyulevvel 1329/1911-1328/1330/1912, ı-ıı, 1-55. Türkçe Rumca]
Yayın Tarihi
1911-12-31
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
Milli Kütüphane - Ankara
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/104684
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
AJRKOY00002
Haklar
Local Access
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.