1-17 / 17
PreviewTitleCreatorIssue Date
SARW385001.jpg.jpg
Olgunluk Dönemini yaşayan bir genç hareket: Jeune PeintureBülent Berkman1983-04-01
SARW351001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Kara Mektubu Bekleyenler" işinin yaratıcı sürecine ilişkin görseller (asker fotoğrafı) - Images related to the creative process of İsmail Saray's work "Awaiting Black Mail" (soldier image)--
SARW299001.jpg.jpg
Mustafa Altıntaş'ın İsmail Saray'a 34ème Salon de la Jeune Peinture sergisi dolayısıyla yolladığı mektup - Letter sent from Mustafa Altıntaş to İsmail Saray regarding 34éme Salon de la Jeune Peinture-1982-10-20
SARW342001.jpg.jpg
"Kara Mektubu Bekleyenler" için taslak ve notlar - Sketches and notes for "Awaiting Black Mail"İsmail Saray1984
SARW448001.jpg.jpg
34ème Salon de la Jeune Peinture, Grand Palais-1983-01-28; 1983-02-23
SARW343001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Kara Mektubu Bekleyenler" işinin yaratıcı sürecine ilişkin görseller - Images related to the creative process of İsmail Saray's work "Awaiting Black Mail"-1984
SARW245001.jpg.jpg
"Veiled Soldier" [Örtülü Asker]İsmail Saray1983
SARW098001.jpg.jpg
İsmail Saray ve Mustafa Altıntaş, "Kara Mektubu Bekleyenler" işini kurarken (34ème Salon de la Jeune Peinture, Grand Palais, Paris) - İsmail Saray and Mustafa Altıntaş installing "Awaiting Black Mail" (34ème Salon de la Jeune Peinture, Grand Palais, Paris) -İsmail Saray1983
SARW492001.jpg.jpg
34ème Salon de la Jeune Peinture-1983
SARW454.jpg.jpgİsmail Saray'ın 34ème Salon de la Jeune Peinture sergisindeki Kara Mektubu Bekleyenler işinden geriye kalanlar - Remnants from the work Awaiting Black Mail presented in the exhibition 34ème Salon de la Jeune Peinture-1983
SARW095001.jpg.jpg
"Kara Mektubu Bekleyenler", detay - "Awaiting Black Mail", detailİsmail Saray1983-01-28; 1983-02-23
SARW401.jpg.jpgKara Mektubu Bekleyenler yerleştirmesinde kullanılan asker figürlerinin bire bir boyutta kalıbı - One-to-one scale template of the soldier figures in Awaiting Black Mail installation-1983
SARW347001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın Kara Mektubu Bekleyenler işi için yaptığı ön çalışmalar - Preliminary studies that İsmail Saray did for Awaiting Black Mail-1984
SARW097.jpg.jpgJenni Boswell-Jones "Kara Mektubu Bekleyenler" işinin önünde - Jenni Boswell-Jones in front of "Awaiting Black Mail"İsmail Saray1983-01-28; 1983-02-23
SARW096001.jpg.jpg
İsmail Saray, "Kara Mektubu Bekleyenler", "34ème Salon de la Jeune Peinture", Grand Palais, Paris - İsmail Saray, "Awaiting Black Mail", "34ème Salon de la Jeune Peinture", Grand Palais, Parisİsmail Saray1983-01-28; 1983-02-23
SARW481001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın 34ème Salon de la Jeune Peinture sergisindeki Kara Mektubu Bekleyenler işiyle ilgili taslaklar - Sketches related to İsmail Saray's work Awaiting Black Mail in the exhibition 34ème Salon de la Jeune Peinture-1983
SARW094001.jpg.jpg
İsmail Saray, "Kara Mektubu Bekleyenler", "34ème Salon de la Jeune Peinture", Grand Palais, Paris - İsmail Saray, "Awaiting Black Mail", "34ème Salon de la Jeune Peinture", Grand Palais, Parisİsmail Saray1983-01-28; 1983-02-23
1-17 / 17