Coşkun Kalender. Mizah Gazetesi.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AJRCOK00001 (1909-04-15).jpgdc:date: 1909-04-151.9 MBJPEG
AJRCOK00001A001.jpg1.24 MBJPEG
AJRCOK00001A002.jpg1.32 MBJPEG
AJRCOK00001A003.jpg1.28 MBJPEG
Başlık
Coşkun Kalender. Mizah Gazetesi.
Yazar/Üreten
Sermuharriri: Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Yayıncı
Matbaa-i Hayriye ve Şürekası
Tanım
Hakikat Hadimi, akşamları intişar eder, özü sözü doğru Osmanlı Gazetesidir.
Not
02 Nisan 1325, no: 1.
Yayın Tarihi
1909-04-15
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
Turgut Kut Koleksiyonu
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/103640
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
41,5-29 cm, Printed
Doküman Sayısı
4
Kod
AJRCOK00001
Haklar
Local Access
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.