Karadağ madalyası, 1862, fiili ihdası 1863.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ANUDM00153.jpg377.51 KBJPEG
ANUDM00153A001.jpg319.67 KBJPEG
Başlık
Karadağ madalyası, 1862, fiili ihdası 1863.
Yazar/Üreten
Hattat: Abdülfettah Efendi
Tanım
Ön: El-Müstenid Bi-Tevfîkâti'r-Rebbâniyye Meliki'd-Devleti'l-Osmâniyye Abdülazîz Hân (Allah'ın rehberliğine dayanan Osmanlı Devleti Hükümdarı Abdülaziz Hân)-yukarı bakan hilalin içine hakk edilmiştir. Arka: Karadağ 1279/1862-Osmanlı Bayrağının dalgalandığı Karadağ ve ön planda top tasviri.
Yayın Tarihi
1862
Fiziksel Yeri
İsa Akbaş Koleksiyonu
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/103367
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
36,9 mm-23,68 g-Gümüş
Doküman Sayısı
2
Kod
ANUDM00153
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
İsa Akbaş
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.