Plan de Stamboul [Échelle 1/2000] Planche 31, 32, 33, 34: Grand Bazar -Kurktchi Han. Mahmoud Pacha - Bayazid. Laleli Djami - Schahsadeh. Yeni Kapu - Koum Kapou. Partie de Yeni Mahalle sur Marmara
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
APLANSTAM10.jpg1.66 MBJPEG
APLANSTAM10E001.jpg842.1 KBJPEG
Başlık
Plan de Stamboul [Échelle 1/2000] Planche 31, 32, 33, 34: Grand Bazar -Kurktchi Han. Mahmoud Pacha - Bayazid. Laleli Djami - Schahsadeh. Yeni Kapu - Koum Kapou. Partie de Yeni Mahalle sur Marmara
Dil
Fransızca
Fiziksel Yeri
St. Pierre Church
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/103325
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
2
Kod
APLANSTAM10
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Anonyme
Temin Şekli
Borrowed

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.