Osmanlı İmparatorluğu'nda İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'deki okulları gösteren harita. No: 6 - Map showing schools in İzmir, Aydın, Manisa and Denizli in the Ottoman Empire. No: 6
Files
File Description SizeFormat 
EPL020.jpg5.38 MBJPEG
Title
Osmanlı İmparatorluğu'nda İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'deki okulları gösteren harita. No: 6 - Map showing schools in İzmir, Aydın, Manisa and Denizli in the Ottoman Empire. No: 6
Publisher
Matbaa-i Âmire
Description
Aydın Vilâyeti. Haritada kırmızı daireler kable'l-inkılâb mevcud olan ve siyah daireler bade'l-inkılâb 1330 senesi eylülüne kadar tesis ve küşad edilmiş bulunan mekâtibe delâlet eder. Çift çizgili olanlar inas mekatibidir. Dairelerin içindeki taksimat mekatibin kaç dershaneli olduğunu ve üzerlerindeki arkam kasaba dahilinde o nev' mektebten kaç tane bulunduğunu irae eder. Muhtelit mektepler zükûr mekatibi meyanındadır. Müsellesler numune mekatibini gösterir. Tire mülhakatından biri yeni ve onüçü eski olmak üzere mevcut (14) mektebin mevkii tayin edilememiştir. Nif Kazası'nda [Sarılarda] da bir mektep var ise de karyenin mevkii gelen haritada gösterilmemiştir. Garbî Karaağaç Kazası mülhakatından daha beş karyede birer yeni mektep var ise de kuranın mevkileri haritada gösterilmemiştir.
Language
Ottoman Turkish
Coverage
Eylül 1330 (Eylül 1914) - September 1914
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/103290
Collections
Type
Map
Format
50,8-36,5 cm, Baskı - Print, Renkli - Colored
Number of Scanned Documents
1
Identifier
EPL020
Rights
Open Access
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org