Taksim Kışlası, stadyum girişi, İstanbul - Taksim Millitary Barracks, stadium entrance, İstanbul
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHISTTAXI041.jpg1,001.96 KBJPEG
Başlık
Taksim Kışlası, stadyum girişi, İstanbul - Taksim Millitary Barracks, stadium entrance, İstanbul
Yazar/Üreten
Selahattin Giz
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fransızca
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/102622
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
69,5-61 cm, Baskı, siyah beyaz - Printing, black&white
Doküman Sayısı
1
Kod
AHISTTAXI041
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Selahattin Giz

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.