1-10 / 100
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCTATD0091.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / Din Evi, vaziyet planı, kat planları, kuzeybatı cephesi - House of prayer, site plan, floor plans, northwest elevation, s:1/500, 1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-09-12
TABCTATD0132.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / Din Evi, kesitler, cepheler, kubbe-tonoz detayları - House of prayer, sections, elevations, details of dome-vault, s:1/100, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-09-12
TABCTATD0086.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / KE Korsan Evleri, ıslak hacim detayları - KE Pirate Houses, details of wet areas, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-08-15
TABCTATD0089.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / Plaj gazinosu-İskele, çatı planı - Beach club-Pier, roof plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-09-01
TABCTATD0104.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / Motel restoranı üst kat planı - Upper floor plan of Motel restaurant, s:1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-12-08
TABCTATD0131.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / Köprü, plan, kesit - Plan and section of bridge, s:1/100, 1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-08-25
TABCTATD0025.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / PE1, PE2 Personel Evleri, temel planı, kesitler ve görünüşler, ön ve arka görünüşler - PE1, PE2 Staff Houses, foundation plan, sections and elevations, s:1/50Mimarlar - Architects: Behruz Çinici, Oral Vural, İbrahim Erkan1978-02-21
TABCTATD0054.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / T5, T6 Teras Evler, C görünüşü - T5, T6 Terrace Houses, elevation C, s:1/50Mimarlar - Architects: Behruz Çinici, Oral Vural, İbrahim Erkan1978-01-27
TABCTATD0163.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / Kütüphane; galeri planı, kesit ve görünüşleri, çatı planı - Library; plan, section and elevations of atrium, roof plan, s:1/100, 1/50, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-12-08
TABCTATD0154.jpg.jpgTatsan Güllük Tatil Kenti Uygulama Projesi - Tatsan Güllük Resort Town, Construction Project / Hamam-Sauna, ılıklık planı, kurna detayı - Turkish Bath-Sauna, warm room plan, basin detail, s:1/20, 1/10Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-12-08
1-10 / 100

Discover

Issue Date