Browsing by "Subject"
the Ottoman Empire
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 129
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
FFT370002.jpg.jpg
141 sene evvel Esseyit Ali Efendi Paris'te.Sermed Muhtar Alus-
FFT017003001.jpg.jpg
Abdülmecit Efendi--
FFT591129.jpg.jpgAhiren irtihal eden Şehzade Süleyman Efendi cenazesinin esna-i naklinde ihtiramat-ı askeriye. Les funerailles dn Prince Suleïman Effendi.--
FFT038000.jpg.jpgAlemdar Mustafa Paşa isimli zarf--
FFT038002.jpg.jpg
Alemdar Mustafa Paşa kimdi, ne yapmak istiyordu, ne yapabildi ve ne oldu? Mert ve anlayışlı bir adamdı. Devletin hâlini öğrenmişti, ordunun yeniden düzenlenmesi lüzumunu anlamıştı. Cesaretiyle vaziyete hâkim oldu lâkin bâzı tedbirsizlikleri hayatına da mal oldu.Mithat Sertoğlu1953-09
FFT017002.jpg.jpgAu Grand Hôtel, à Territet: le calife Abdul Medjid, entre son fils et sa fille la même petite princesse en costume turc, à Constantinople - Territet Grant Hotel: Halife Abdülmecid oğlu ve kızı arasında küçük prenses Türk kostümleri içinde, İstanbul'da.Photographies Keystone View, Sebah et Joaillier-
FFT086004.jpg.jpg
Avrupalılar ve Barbaros.S. Şamlı1943-03-15
FFT045001.jpg.jpgÂli Paşa gibi bir Hariciye Nazırı bulabilsemFeridun Fazıl Tülbentçi1950-09-07
FFT045003.jpg.jpg
Âli Paşa'nın ilk sadareti ve Reşit Paşa'ya karşı muamelesiAbdurrahman Şeref1914-01-01
FFT085003.jpg.jpg
Baltacı Mehmet Paşa'nın kendi el yazısı ile müdafaanamesi.Mithat Sertoğlu-
FFT085000.jpg.jpgBaltacıMehmet Paşa ismindeki zarf--
FFT086008.jpg.jpg
Barbaros ihtifali münasebetiyle: Barbaros Hayrettin Paşa ve Preveze Savaşıİbrahim Hakkı Konyalı1938-10-01
FFT086009.jpg.jpg
Barbaros'un son aşkıFeridun Fazıl Tülbentçi1949-08-21
FFT086002.jpg.jpg
Barbaros'un zafer rüyası.Abidin Daver1950-08-01
FFT102003.jpg.jpgBesim Ömer Paşa anlatıyor. En çok neye güldünüz?Hikmet Feridun1934-04-14
FFT513006.jpg.jpgBeynelmüttefikin Londra Konferansına davet edilen Hükümet-i Aliye sulh konferans heyeti reisi Sadrazam Tevfik Paşa Hazretleri--
FFT554005.jpg.jpg
Bir vezir hiddeti nasıl yatıştırılırdı.M. Turhan Tan1938-05-24
FFT102002.jpg.jpgBir yıldönümü. Besim Ömer Paşa.Enis Tahsin Til1954-03-20
FFT513007.jpg.jpgBu kere Londra Sefaretine tayin buyrulan sadr-ı sabık Tevfik Paşa Hazretleri - Tevfik Pacha Ambassade de Turquie à London.--
FFT086001.jpg.jpg
Büyük Amiral Hayrettin Barbaros'un vakfiyenamesi.E. Yakıtal1945-09-01
1-20 / 129