Browsing by "Subject"
Vienna
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 24
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC111001.jpg.jpg
1975 Mimari Miras Yılı, Tarihsel Çevrenin Korunması Sergisi, Viyana Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi ve Anıt Koruması Kürsüsü Çalışmaları: Broşür - 1975 Year of Architectural Heritage, Conservation of the Historical Environment Exhibition, Vienna Technical University Art History and Monument Conservation Chair Studies: Brochure-1975
TSPPSCHD005001.jpg.jpg
Apartman Binası Projesi: Çizimler - Apartment Building Project: DrawingsŞevki Pekin1968; 1975
TSPPSCHD002001.jpg.jpg
Bir Yapı Tasarımı: Çizimler ve Maket Fotoğrafları - A Structure Design: Drawings and Architectural Model PhotographsŞevki Pekin1968; 1975
TSPPSCHD001001.jpg.jpg
Bölge Hastanesi: Çizimler - District Hospital: DrawingsŞevki Pekin1968; 1975
TSPD015001.jpg.jpg
Çeşitli yapılara ve sokaklara dair eskizler - Sketches of various buildings and streetsŞevki Pekin1968; 1975
TSPPSCHD010001.jpg.jpg
Dağ Oteli: Çizimler - Mountain Hotel: DrawingsŞevki Pekin1968; 1975
TSPPSCHD007001.jpg.jpg
Dağ Oteli: Eskizler ve Maket Fotoğrafları - Mountain Hotel: Sketches and Architectural Model PhotographsŞevki Pekin1968; 1975
TSPPSCHD006001.jpg.jpg
Eğitim Merkezi: Çizimler - Education Center: DrawingsŞevki Pekin1968; 1975
TSPD014001.jpg.jpg
Figür eskiz çalışmaları - Figure sketchworksŞevki Pekin1968; 1975
KARW1396001.jpg.jpg
"Karamustafa Import - Export" (Echoraum, Viyana, 1997), sergi broşürü - "Karamustafa Import - Export" (Echoraum, Vienna, 1997), exhibition brochure-1997-11-22; 1997-11-30
KARW1395001.jpg.jpg
"Karamustafa Import - Export" (Echoraum, Viyana, 1997), sergi broşürü - "Karamustafa Import - Export" (Echoraum, Wien, 1997), exhibition brochure-1997-11-22; 1997-11-30
KARW1399.jpg.jpg"Karamustafa Import - Export" (Museum für Völkerkunde, Viyana, 1996), basın bülteni - "Karamustafa Import - Export" (Museum für Völkerkunde, Vienna, 1996), press release-1996
TSPPSCHD003001.jpg.jpg
Konut Alanı Gelişim Projesi: Çizimler - Resiential Area Development Project: DrawingsŞevki Pekin1972
TSPPSCHD004001.jpg.jpg
Kuruçeşme'de Sanayi Tesisi: Çizimler - Industrial Site in Kuruçeşme: DrawingsŞevki Pekin1968; 1975
TSPPSCHD012001.jpg.jpg
"Modül Prensipleri ve Modüler Koordinasyon" - "Principles of the Module and Modular Coordination" - "Prinzipen der Modul und Modularen Koordination"Şevki Pekin1968; 1975
TSPPSCHD008001.jpg.jpg
Muhtelif eskizler - Various sketchesŞevki Pekin1968; 1975
TSPPSCHD011001.jpg.jpg
Muhtelif eskizler ve çalışmalar - Various sketches and worksŞevki Pekin1968; 1975
TASUH7253.jpg.jpgNapoli Ulusal Müzesi, Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Viyana Sanat Tarihi Müzesi ve Chicago Sanat Müzesi'nin planları--
TSPH001001.jpg.jpg
Şevki Pekin Mimarlığı Sergisi, Viyana: Fotoğraflar - Architecture of Şevki Pekin Exhibition in Wien: PhotographsŞevki Pekin2015
TSPDIV005001.jpg.jpg
Şevki Pekin'e ait eskiz defteri, No. 5 - No. 5 Sketchbook of Şevki PekinŞevki Pekin-
1-20 / 24