Browsing by "Subject"
Türkiye - Statesmen
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 42
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
FFT725027.jpg.jpgBaşvekalet Hususi Kalem Müdürü Muzaffer Ersü bir ihtiram duruşu esnasında--
FFT764008.jpg.jpgBaşvekil General İsmet İnönü--
FFT764016.jpg.jpgBaşvekil İsmet İnönü--
FFT764005.jpg.jpg
Başvekil İsmet İnönü tayyare gezisinden sonra. Başvekil İsmet İnönü pilot defterini imza ederlerken.-1936
FFT764004.jpg.jpgBaşvekil İsmet İnönü ve refikaları ve Nafıa Vekili Ali Çetinkaya Ankara üzerinde gezmek üzere tayyareye binerken.-1936
FFT764017.jpg.jpgBaşvekil İsmet Paşa--
FFT758016.jpg.jpg
Başyazı. Yok olmak ihtirası.Ahmet Emin Yalman1960-09-28
FFT764023.jpg.jpgCumhur Reisimiz Milli Şef İsmet İnönü'nün Münakalât Vekaleti'ni ziyaretinden intibalar.-1942
FFT764007.jpg.jpgCumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü--
FFT764001.jpg.jpgDeğişmez Milli Şef İsmet İnönü--
FFT764035.jpg.jpgDer neue türkische Staatspräfident... enier der älteften Mittämpfer Atatürks: İsmet İnönü - Yeni Türk Cumhurbaşkanı. Atatürk'ün eski savaş arkadaşı. İsmet İnönü.-1938
FFT764033.jpg.jpgEr übernimmt das große Erbe - O mirası aldı.-1938
FFT698024.jpg.jpgEski Maliye Nazırı Abdurrahman Vefik Sayın'ın vefatı ile ilgili bir yazı.--
FFT724051.jpg.jpgFazlı Güleç, Gouverneur de Brousse - Bursa Valisi Fazlı Güleç--
FFT805050.jpg.jpg
Geçmişte Bugün konuşması. 252 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1695'te Sürmeli Ali Paşa azledilmiş, Elmas Mehmet Paşa sadrazam olmuştu. 233 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1714'te Türkiye ile Lehistan arasında Karlofça Muahedesi'nin uzatılmasına dair İstanbul'da bir muahede imzalanmıştı. 223 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1724'te meşhur filozof Kant doğmuştu. 38 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1909'da Âyân ve Mebusan Meclisi âzâları Yeşilköy'de bir Meclis-i Millî halinde toplanarak 31 Mart Vakası faillerini tahkib etmiş, Hareket Ordusu halinde bir beyanname neşretmişlerdi. 21 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1926'da Türkiye ile İran arasında dostluk ve emniyet muahedesi imzalanmıştı.Feridun Fazıl Tülbentçi1946-04-22; 1947-04-22
FFT764026.jpg.jpgGeneral İsmet İnönü Manisa'da.-1938
FFT764032.jpg.jpgHatıratta ismi geçenlerden İsmet Paşa.--
FFT764029.jpg.jpgIsmet Pacha, président du Conseil Turc, s'entretenant avec M. Venizelos à Ankara - Türk Konsey Başkanı İsmet Paşa Ankara'da Venizelos ile görüşüyor.-1930
FFT764009.jpg.jpgİnönü T.B.M.M.'ye giderken.-1946-09
FFT764027.jpg.jpgİsmet İnönü--
1-20 / 42