Browsing by "Subject"
Avrupa
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 23
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
ECOBARCE30501.pdf.jpg
Anadolu ve Bağdat Demiryolları: Dünya savaşı öncesi yatırımlar ve dış politika - Anatolian and Baghdat Railways: Investments and Foreign Policy Before the Great WarBoris Barth-
ECOBARCE240.pdf.jpgAvrupa büyük devletleri İttihat ve Terakkiyi neden sevmiyordu? - Why did Europe’s leading nations dislike the Committee of Union and Progress? - Pourquoi les Grandes Puissances de l’Europe n’aimaient-elles pas l’Union et le Progrès?Prof. Dr. Sina Akşin2008-04-19
ECOBARCE109.pdf.jpgAvrupa ile "İnsan Bağı": Yirmibirinci yüzyıl başında Türkiye, Avrupa ve uluslararası göç - The “Human Bond” with Europe: Turkey, Europe and international migration in the 21st century - Le "Lien humain" avec l’Europe: la Turquie, l’Europe et la Migration internationale au Début du 21ème SiècleProf. Dr. Ahmet İçduygu2007-04-04
ECOBARCE080.pdf.jpgAvrupa ve Türkiye: Karşılıklı şüpheler - Europe and Turkey: Suspicious minds - L’Europe et la Turquie: Doutes MutuelsDoç. Dr. Hakan Yılmaz2006-03-01
TNEHEAM001002.jpg.jpg
Avrupa'da bir müzeden fotoğraflar ve yapının kesiti - Photographs and a section of a museum in Europe--
TNEHSPZ001001.jpg.jpg
Avrupa'da düzenlenen bir yarışmadan maket fotoğrafları - Architectural model photographs from an architectural design competition in Europe--
ECOBARCE082.pdf.jpgAvrupa'nın geleceği, Türkiye'nin üyeliği - Europe's future, Turkey's membership - L’Avenir de l’Europe, la Candidature de la TurquieProf. Dr. Fuat Keyman2006-05-31
ECOBARCE30201.pdf.jpg
Biyografiler - Biographies--
ECOBARCE225.pdf.jpgCumhuriyet Türkiyesi ve Feminizm - Republican Turkey and Feminism - La Turquie républicaine et le "Féminisme"Prof. Dr. Fatmagül Berktay2006-03-18
TNEHAMB002001.jpg.jpg
Çeşitli modern yapılara ait fotoğraflar - Photographs of various modern buildings--
ECOBARCE30001.pdf.jpg
Doğu ile Batı'nın Kavşağında: Bankacılık, Ticaret ve Yatırımlar Kolokyumu - East Meets West: Banking, Commerce and Investment Colloquium - A la Rencontre de L'Est et de L'Ouest. Colloque sur la Banque, le Commerce et les Investissements-1999-10-15; 1999-10-16
ECOBARCE30101.pdf.jpg
Doğu ile Batı’nın Kavşağında: Bankacılık, Ticaret ve Yatırımlar Kolokyumu Program - East Meets West: Banking, Commerce and Investment Colloquium Program-1999-10-15; 1999-10-16
ECOBARCE108.pdf.jpgEkonomik kalkınmada yerel olmanın önemi - The significance of the local factor in economic development - Le Sens du Facteur local dans le Développement économiqueProf. Dr. Erol Katırcıoğlu2007-03-07
ECOBARCE215.pdf.jpgGeç Osmanlı toplumunda yoksulluk ve sosyal yardım - Poor relief in late Ottoman society - Pauvreté et Sécurité Sociale au 19 ème SiècleYrd. Doç. Dr. Nadir Özbek2004-10-16
TASUH7872001.jpg.jpg
Muhtelif haritalar - Various maps--
TASUH7741001.jpg.jpg
Muhtelif haritalar - Various maps--
ECOBARCE278.pdf.jpgNamık Paşa'nın Avrupa Gezisi ve İlk Dış Borçlanmanın Öyküsü 1853-54 - Le voyage en Europe de Namık Paşa et l’histoire de la première dette extérieure 1853-54Dr. Candan Badem-
ECOBARCE30701.pdf.jpg
On dokuzuncu yüzyıl ortalarında Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu - Europe and the Ottoman Empire in mid 19th centuryÇağlar Keyder-
ECOBARCE30301.pdf.jpg
Özetler - Summaries - Resumés--
ECOBARCE30801.pdf.jpg
Ticari bağlantılar: Bilgi ve iletişim modelleri - Trading links: Patterns of information and communicationDavid M. Willliams-
1-20 / 23