Browsing by "Subject"
Article
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 38
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
THTDOC091001.jpg.jpgAffan Kırımlı'nın "Mimari nedir?" başlıklı seminer sunumuna dair metin - Text of the presentation of Affan Kırımlı entitled "What is Architecture?"Affan Kırımlı1980-11-11; 1980-11-14
TASUH7323001.jpg.jpg
Almanya'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına dair bir makale--
THTDOC068001.jpg.jpg
"Beynelmilel insan olarak mimar", Architectural Record Mecmuası, Haziran 1956 - "Architect as an international human", Architectural Record Magazine, June 1956Herbert Read1956-06; 1957-05
THTDOC097001.jpg.jpg
"Die Poetik Aristoteles im verhaeltins zu seiner seinsauffassung", Felsefe Arkivi, sayı 12İsmail Tunalı1961
THTDOC087001.jpg.jpg
Doğan Tekeli'nin "Mimari nedir?" başlıklı seminer sunumuna dair metin - Text of a presentation by Doğan Tekeli entitled "What is Architecture?"Doğan Tekeli1980-11-11; 1980-11-14
TTSDIV002001.pdf.jpgDoğan Tekeli'ye ait yayımlanmamış metin listesi (1957-2022) - List of unpublished texts by Doğan Tekeli (1957-2022)--
TTSDIV001001.pdf.jpgDoğan Tekeli'ye ait yayımlanmış metin listesi (1975-2021) - List of published texts by Doğan Tekeli (1975-2021)--
THTDOC067001.jpg.jpg
Franco Wagner Facilla'nın "Fütürizmin Geleceği" başlıklı metni - Text entitled "The Future of Futurism" by Franco Wagner FacillaFranco Wagner Facilla-
THTDOC066001.jpg.jpg
Franco Wagner Facilla'nın "Hassas Bir Enstrüman Gibi Mimarlık Analizi" başlıklı makalesi - Article by Franco Wagner Facilla entitled "Analysis of Architecture as a Critical Instrument"Franco Wagner Facilla-
THTDOC089001.jpg.jpg
Gazanfer Erim'in "Mimari nedir?" başlıklı seminer sunumuna dair metin - Text of a presentation by Gazanfer Erim entitled "What is Architecture?"Gazanfer Erim1980-11-11; 1980-11-14
THTDOC079001.jpg.jpg
"Gedanken über Theaterbau (Tiyatro Yapıları Üzerine Düşünceler)" başlıklı metin - Text entitled "Thoughts on Theater Buildings"--
THTP002001.jpg.jpg
Gerhard Graubner'in Hayati Tabanlıoğlu ile birlikte tasarladığı ve bir yarışmada ödül alan tiyatro binası ile ilgili makale - Article on the theater building of Gerhard Graubner and Hayati Tabanlıoğlu which won an award in a competitionGerhard Graubner, Hayati Tabanlıoğlu1955-04
THTDOC061001.jpg.jpg
Haliç-Balat parkının düzenlenmesiyle ilgili makale - Article on arranging the park in Haliç-BalatHayati Tabanlıoğlu-
THTDOC092001.jpg.jpgHamdi Şensoy'un "Mimari nedir?" başlıklı seminer sunumuna dair metin - Text of a presentation by Hamdi Şensoy entitled "What is Architecture?"Hamdi Şensoy1980-11-11; 1980-11-14
THTDOC086001.jpg.jpg
Hayati Tabanlıoğlu'nun "Gökdelenler" başlıklı bir sunum metni - Text of a presentation entitled "Skyscrapers" by Hayati TabanlıoğluHayati Tabanlıoğlu1986-12-03
THTDOC088001.jpg.jpg
Hayati Tabanlıoğlu'nun "Mimari nedir?" başlıklı seminer sunumuna dair metin - Text of a presentation by Hayati Tabanlıoğlu entitled "What is Architecture?"Hayati Tabanlıoğlu1980-11-11; 1980-11-14
THTP021001.jpg.jpg
Hayati Tabanlıoğlu'nun "Yapı Üretiminde Organizasyon ve Yapı Endüstrisi Sorunu" başlıklı makalesi - Hayati Tabanlıoğlu's article titled "The Problem of Organization in Building Production and the Building Industry"Hayati Tabanlıoğlu1989-01
THTP026001.jpg.jpgHayati Tabanlıoğlu'nun vefatının ardından yayınlanmış, Tabanlıoğlu'nun mimarlığı ile ilgili bir gazete haberi - A newspaper article about the architecture of Tabanlıoğlu Nun, published after the death of Hayati TabanlıoğluOktay Ekinci1994-03-15
THTP008001.jpg.jpg
"Hayati Tabanlıoğlu, Usta Mimar, Örnek İnsan" başlıklı, Doğan Tekeli'nin Hayati Tabanlıoğlu'nu anma yazısı - Doğan Tekeli's commemoration of Hayati Tabanlıoğlu, entitled "Hayati Tabanlıoğlu, Master Architect, A Model Human Being"Doğan Tekeli1994-03-15
TASUH6542.jpg.jpgHitit mezar stelini anlatan bir makale--
1-20 / 38