Browsing by "Subject"
Mimari Proje
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
49-68 / 91
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSD023001.jpg.jpg
Darülmuallimat için bir okul projesi: Ön ve yan görünüşler (Mikyas 1:100) - A school project for Darülmuallimat (Teacher Training College for Girls): Front and side elevations (Scale 1:100)İnşaat ve Tamirat Müdürü Sermimarı Kemaleddin-
TMSSD021.jpg.jpgDarülmuallimat için yapılacak muftak dairesinin görünüşü (Mikyas 1:100) - Elevation of the kitchen room to be built for Darülmuallimat (Teacher Training College for Girls) (Scale 1:100)Mimar Kemaleddin-
TMSSD032001.jpg.jpg
Darülmuallimat için yapılan bir proje: Zemin kat ve birinci kat planları (Mikyas 1:100) - A project for Darülmuallimat (Teacher Training College for Girls): Ground floor and first floor plans (Scale 1:100)İnşaat ve Tamirat Müdür ve Sermimarı Kemaleddin-
TMSSD160.jpg.jpgEyüp Doğumevi'nin planı (Mikyas 1:100) - Plan of the Eyup Maternity Hospital (Scale 1:100)--
TMSSD025.jpg.jpgFatih civarında inşa edilecek bir okulun cephesi, 8 Teşrin-i Sani 1325 ve [29 Haziran 1326] tarihli - Facade of a school to be built around Fatih, dated November 21, 1909 and [July 12, 1910]Maârif Vekalet-i Âliye mimarı [M. Narlı], G. Couloutros1909-11-21; 1910-07-12
TMSSD026.jpg.jpg
Fatih civarında inşa edilecek bir okulun zemin kat ve birinci kat planı, 8 Teşrin-i Sani 1325 ve [29 Haziran 1326] tarihli - Ground floor plan and first floor plan of a school to be built around Fatih, dated November 21, 1909 and [July 12, 1910]Maârif Vekalet-i Âliye mimarı [M. Narlı], George Couloutros1909-11-21; 1910-07-12
TMSSD151001.jpg.jpg
Fevziye Caddesi'ndeki Hüsamettin Sunal Apartmanı Avan Projesi: Kat planları, kesit ve görünüş çizimleri (Ölçek 1:50) - Design Project of Hüsamettin Sunal Apartment Block on Fevziye Street : Floor plans, section and elevations (Scale 1:50)-1954-01-26
TMSSD064.jpg.jpgGelenbevi Sultânîsi ve Selçuk Sultânîsi binalarının çatılarının ıslahı için yapılacak işlerin notları ve çizimler, 21 Temmuz 1339 tarihli - Notes and drawings of the works to be done for improvement of the roofs of Gelenbevi Sultânîsi (Gelenbevi High School) and Selçuk Sultânîsi (Selçuk High School) buildings, dated July 21, 1923-1923-07-21
TMSSD027.jpg.jpgGelenbevi Sultânîsi zemin kat planı, 25 Haziran 1334 tarihli (Mikyas 1:100) - Ground floor plan of Gelenbevi Sultânîsi, dated June 25, 1918 (Gelenbevi High School) (Scale 1:100)Mimar Kemaleddin, Mimar Alaaddin1918-06-25
TMSSD129.jpg.jpgGlorya Pastanesi'nin planı (Mikyas 1:50) - Plan of Glorya Patisserie (Scale 1:50)--
TMSSD150.jpg.jpgI. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının görünüşü (Mikyas 1:100) - Elevation of a building in the style of the 1st National Architecture (Scale 1:100)--
TMSSD170.jpg.jpgI. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının görünüşü (Mikyas 1:100) - Elevation of a building in the style of the 1st National Architecture (Scale 1:100)--
TMSSD184.jpg.jpgI. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının görünüşü - Elevation of a building in the style of the 1st National Architecture--
TMSSD147001.jpg.jpg
I. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının görünüşü ve planı - Elevation and plan of a building in the style of the 1st National Architecture--
TMSSD178.jpg.jpgI. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının ön görünüşü - Front elevation of a building in the style of the 1st National Architecture--
TMSSD179.jpg.jpgİki dershaneli bir okulun plan ve görünüş çizimi, Mimar Şemseddin imzalı, 12 Nisan 1340 tarihli (Mikyas 1:100) - Plan and elevation of a school with two classrooms, signed by Architect Şemseddin under the date of 12 April 1924 (Scale 1:100)Mimar Şemseddin1924-04-12
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSD029.jpg.jpg
İki sınıflı köy mektebi projesi: Plan, A-B kesiti, ön ve yan görünüşler (Ölçü 1:100) - Two-classroom village school project: Plan, section A-B, front and side elevations (Scale 1:100)--
TMSSD130.jpg.jpgİnci Pastanesi'nin bodrum kat planı, zemin kat planı ve cephesi (Mikyas 1:100) - Basement floor plan, ground floor plan and elevation of İnci Patisserie (Scale 1:100)--
TMSSDOC0779001.jpg.jpg
İnşa edilmekte olan 22 okul için yapılacak kalorifer tesisatının şartnamesi--
49-68 / 91