Browsing by "Subject"
Mimar Sinan University
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
83-102 / 159
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHM1116001.jpg.jpg
M.S.Ü. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği İşbirliği Protokolü - Cooperation protocol of M.S.U. Istanbul Painting and Sculpture Museums and Painting and Sculpture Museums Association--
RHM1118001.jpg.jpgMakedonyalı sanatçı Bedi İbrahim'in yıldız Teknik Üniversitesi Sergisi-1991-10-08; 1991-11-03
AHISTFIND013001.jpg.jpg
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin Fındıklı Parkı'ndaki yıl sonu sergisi - Year-end exhibition of Mimar Sinan Fine Arts University students at Fındıklı Park-1981
TNEDOC191001.jpg.jpg
Mimar Sinan Üniversitesi 1. Kentsel Koruma ve Yenileme Uygulamalar Kollokyumu'na dair sonuç bildirgesi - Final declaration of the 1st Urban Conservation and Renewal Practices Colloquium of Mimar Sinan University-1993-04-08
ATAG613001.jpg.jpgMimar Sinan Üniversitesi 4. Sanat Bayramı kapsamındaki "Sempozyum 83" hakkında - About "Symposium 83" organized in the scope of 4th Art Festival in Mimar Sinan University-0000
RHMPH453001.jpg.jpgMimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'ndaki toplantıdan - From the meeting at Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts' Dean's Office--
THTDOC116001.jpg.jpg
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimaride Tasarım Sempozyumu süreci notları - Mimar Sinan University Faculty of Architecture, Symposium on Architectural Design process notes-1984-05-22; 1984-05-24
ATAG1013001.jpg.jpgMimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Süleyman Aydan Belen'in İstanbul Sanat Müzesi Vakfı'na gönderdiği mektup - Letter sent from Prof. Süleyman Aydan Belen (Vice Rector of Mimar Sinan University) to Istanbul Art Museum Foundation-2007-02-09
RHM943001.jpg.jpgMimar Sinan Üniversitesi Rektörü Muhteşem Giray tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğüne gönderilen 5. Yaz Çalışmaları hakkında yazı - Letter sent from Muhteşem Giray (Rector of Mimar Sinan University) to Directorate of Istanbul Painting and Sculpture Museum about the 5th Summer Painting ClassesMuhteşem Giray1985-06-07
NURK202001.jpg.jpgMimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Muhteşem Giray, Nur Koçak'a "5. Yeni Eğilimler" sergisine katılım belgesi verirken - Mimar Sinan University Rector Prof. Muhteşem Giray handing Nur Koçak a certificate of participation in the 5th exhibition of "New Trends in Art"-1985-10-14
KAB029001.jpg.jpg
Mimar Sinan Üniversitesi'nde bir toplantı, 1987 - A meeting in Mimar Sinan University, 1987-1987-05-15
ATAG680001.jpg.jpgMimar Sinan Üniversitesi'nin İstanbu Sanat Müzesi Vakfı'na yolladığı mektup - Letter sent from Mimar Sinan University to Istanbul Art Museum Foundation-2001-08-28
TNEDOC001001.jpg.jpgNezih Eldem'e ait Yüksek Mimarlık Bölümü Diploması - Architecture Diploma of Nezih Eldem-1944-06-13
NURK197001.jpg.jpg
Nur Koçak'ın "Annem, Babam, Ablam ve Ben" işinin "4. Yeni Eğilimler" sergisi için seçildiğini bildiren mektup - Letter informing Nur Koçak that her "My Mother, My Father, My Sister and I" work was selected for the 4th exhibition of "New Trends in Art"Bülent Özer1983-10-17
KAB274001.jpg.jpgÖzer Kabaş (sağdan ikinci) öğrencileriyle, Mimar Sinan Üniversitesi, tahminî 1980’ler - Özer Kabaş (second from right) with his students, Mimar Sinan University, circa 1980s--
KAB158001.jpg.jpg
Özer Kabaş (solda), Tanju Demirci ve Murat Mete Ağyar (sağda) ile Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki odasında, 1993 - Özer Kabaş (left) with Tanju Demirci and Murat Mete Ağyar (right) in his room at Mimar Sinan University, 1993-1993-12
KAB127001.jpg.jpg
Özer Kabaş (soldan birinci), Sadi Diren (soldan üçüncü), Mimar Sinan Üniversitesi, tahminî 1990'lar - Özer Kabaş (first from left), Sadi Diren (third from left), Mimar Sinan University, circa 1990s--
KAB159001.jpg.jpg
Özer Kabaş Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki öğrencileriyle, tahminî 1990'lar - Özer Kabaş with his students at Mimar Sinan University, circa 1990s--
KAB116001.jpg.jpgÖzer Kabaş ve Ali Teoman Germaner (Aloş) öğrencileriyle atölyede, Mimar Sinan Üniversitesi, tahminî 1980'ler - Özer Kabaş and Ali Teoman Germaner (Aloş) in studio with their students, Mimar Sinan University, circa 1980s--
KAB046001.jpg.jpg
Özer Kabaş'ın derslerinde kullandığı görseller - Slides used by Özer Kabaş during his lectures--
83-102 / 159