Browsing by "Subject"
Middle East Technical University
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
38-57 / 3904
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUDC0031.jpg.jpgODTÜ binalarının statik detayları ile ilgili mektup - Letter about statical details of METU buildings-1963-06-17
TABCODTUDC0060.jpg.jpgODTÜ binalarıyla ilgili ek protokol - Additional protocole about METU buildingsBehruz Çinici1988-03-16
TABCODTUDC0005.jpg.jpg
ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın istekleri hakkında yazışmalar - Correspondences about requests of Headship of METU Environmental Engineering DepartmentY. Müh. Gencer Cambazoğlu1979-09-24; 1979-09-13
TABCODTUDC0070.jpg.jpgODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile Yüksek Gerilim ve Süreç Denetim Laboratuvarları inşaatları revizyon projeleri hakkında yazışma - Correspondence about revision projects of METU Department of Environmental Engineering, High Voltage and Process Control LaboratoriesDoç. Dr. Mete Erdemgil1979-06-19
TABCODTUDC0077.jpg.jpgODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile Yüksek Gerilim ve Süreç Denetim Laboratuvarları inşaatları süre uzatımı hakkında yazışma - Correspondence about time extension of METU Department of Environmental Engineering, High Voltage and Process Control Laboratories ConstructionsSamet Şengezer1979-02-07
TABCODTUDC0080.jpg.jpgODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Yüksek Gerilim ve Süreç Denetim Laboratuvarları çevre tanzim projeleri hakkında yazışma - Correspondence about landscape projects of METU Department of Environmental Engineering, High Voltage and Process Control LaboratoriesSamet Şengezer1978-11-29
TABCODTUDC0052.jpg.jpgODTÜ Çevre Mühendisliği Laboratuvarı Projesi iş bitirme belgesi - Work Completion Certificate of METU Environmental Engineering Laboratory ProjectProf. Dr. Mehmet Kıcıman1981
TABCODTUDC0006.jpg.jpgODTÜ Elektrik Bölümü ilave lab.da bir amfiye Prof. Sevim Tan adı verilmesi hakkında yazışma - Correspondence about naming a lecture hall in METU Department of Electrical Engineering as Prof. Sevim TanProf. Dr. Mete Erdemgil1979-06-12
TABCODTUP0066.jpg.jpgODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü dış mekân fotoğrafı - Exterior photo of METU Department of Electrical EngineeringMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUDC0017.jpg.jpgODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü ilave bloğunda lavabo iptali ve banko talebi hakkında yazışma - Correspondence about cancellation of washbasin and requirement of desk in METU Department of Electrical Engineering Additional BlockY. Müh Samet Şengezer1978-04-07
TABCODTUDC0014.jpg.jpgODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü Süreç Denetim Binası geçit projesi hakkında yazışma - Correspondence about passageway project in METU Department of Electrical Engineering Building of Process ControlY. Prof. Burhan C. Özdural1978-08-03
TABCODTUP0027.jpg.jpg
ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Amfiler Bloğu dış mekân fotoğrafları - Exterior photos of METU Faculty of Arts and Science Block of Lecture HallsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUP0028.jpg.jpg
ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Amfiler Bloğu dış mekân fotoğrafları - Exterior photos of METU Faculty of Arts and Science Block of Lecture HallsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUP0029.jpg.jpg
ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Amfiler Bloğu iç mekân fotoğrafları - Interior photos of METU Faculty of Arts and Science Block of Lecture HallsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUP0030.jpg.jpgODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Amfiler Bloğu iç mekân fotoğrafı - Interior photo of METU Faculty of Arts and Science Block of Lecture HallsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUDC0049.jpg.jpgODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü İlave Bloğu Projesi iş bitirme belgesi - Work Completion Certificate of METU Faculty of Arts and Science Department of Physics Additional Block ProjectProf. Dr. Mehmet Kıcıman1981
TABCODTUDC0057.jpg.jpgODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü kat ilavesi projesi iş bitirme belgesi - Work Completion Certificate of METU Faculty of Arts and Science Department of Chemistry Extension Floor ProjectProf. Dr. Mehmet Kıcıman1981
TABCODTUDC0062.jpg.jpgODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü kat ilavesi ve zemin kat tadilatı proje sözleşmesi - Project contract of METU Faculty of Arts and Science Department of Chemistry floor addition and renovation of ground floorAltuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUDC0011.jpg.jpgODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi S Binası zemin katında bölme yapılması hakkında yazışma - Correspondence about constructing separation wall in ground floor of METU Faculty of Arts and Science, S BuildingY. Müh Samet Şengezer1978-09-29
TABCODTUDC0051.jpg.jpgODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sınıflar Bloğu II. Kısım Projesi iş bitirme belgesi - Work Completion Certificate of METU Faculty of Arts and Science Block of Classrooms Section IIProf. Dr. Mehmet Kıcıman1981
38-57 / 3904