Browsing by "Subject"
Faculty of Architecture
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
37-55 / 55
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
TNEDOC164001.jpg.jpg
Muhtelif kartvizitler ve notlar - Various business cards and notes--
TNEDOC162001.jpg.jpg
Nezih Eldem'e ait çeşitli notlar ve Handan Tirit'in Nezih Eldem'e yazdığı not - Various notes by Nezih Eldem and Handan Tirit's note to Nezih EldemNezih Eldem-
TNEDOC165001.jpg.jpg
Nezih Eldem'e ait not kağıtları - Note papers of Nezih Eldem--
TNEDOC097001.jpg.jpgNezih Eldem'in "Çağdaş Mimarlık Düşüncesinin İlkeleri" başlıklı eserin basılması hakkında Mukbil Gökdoğan'ın yazdığı mektup - A letter by Mukbil Gökdoğan about the publishing of Nezih Eldem's work entitled "Principles of Contemporary Architectural Thought"Mukbil Gökdoğan1961-09-18
TNEDIV012001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in "Çağdaş Mimarlık Düşüncesinin İlkeleri" başlıklı eserinin bir nüshası - A copy of Nezih Eldem's work entitled "Principles of Contemporary Architectural Thought"Nezih Eldem1961
TNEDOC018001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in Biyografisi - Biography of Nezih Eldem--
TNEDOC070001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in endüstrileşme ile ilgili olan bir konuşmasına dair metin - Text related to a talk of Nezih Eldem on industrializationNezih Eldem-
TNEDIV004001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dahilindeki Doçentlik Tezi: Modern Mimari ve İtalya - Nezih Eldem's Associate Professor Thesis within the Faculty of Architecture of Istanbul Technical University: Modern Architecture and ItalyNezih Eldem1954
TNEDOC016001.jpg.jpgNezih Eldem'in İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na, fakülte dahilinde olumsuz sosyal ve ekonomik şartlarda eğitim gören öğrencilere yapılacak yardım önerisi hakkında yazdığı dilekçe - A petition written by Nezih Eldem to the Dean of the Faculty of Architecture of Istanbul Technical University regarding the offer of assistance to students studying in disadvantageous social and economic conditions within the facultyNezih Eldem1975-02-12
TNEDOC055001.jpg.jpgNezih Eldem'in İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde verdiği Mekan Örgütlenmesi dersinin sınav soruları - Exam questions of the Space Organization course given by Nezih Eldem at ITU Faculty of ArchitectureNezih Eldem1981-06
TNEDOC119001.jpg.jpg
Nezih Eldem'in yürüttüğü Mekan Örgütlenmesi dersinin içeriği hakkında birkaç kesit - A few sections about the content of the Organization of Space course conducted by Nezih Eldem--
TNEHNEZ002001.jpg.jpgNezih Eldem, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Paul Bonatz ve meslektaşları ile birlikte - Nezih Eldem with Paul Bonatz and his colleagues in Istanbul Technical UniversityNezih Eldem-
TNEDOC084001.jpg.jpg
Nezih Eldem, Zeynep Ahunbay, Necibe Çakıroğlu ve İsmet Kılınçaslan'ın olduğu bir konferansa dair konuşma notları - Speech notes of a conference with Nezih Eldem, Zeynep Ahunbay, Necibe Çakıroğlu and İsmet Kılınçaslan--
TNEDIV009001.jpg.jpg
Olaylar ve Yorumlar Dergisi - Olaylar ve Yorumlar MagazineNezih Eldem1968-12-24
TNEDIV006001.jpg.jpg
Paris Ulusal Güzel Sanatlar Okulu (Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts), 1930-1937 Okul Yılları Mimarlık Yarışmaları - Paris National School of Fine Arts (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts), 1930-1937 School Years Architecture Competitions-1930; 1937
TNEDOC062001.jpg.jpg
Prof. Dr. Suat Sinanoğlu'na Nezih Eldem tarafından gönderilen ve Tarihi Çevre Değerlerinin Korunması Komisyonu kararları ile ilgili dilekçe - Petition sent by Nezih Eldem to Professor Suat Sinanoğlu regarding the decisions of the Commission for the Protection of Historical Environment ValuesNezih Eldem1983-03-17
TNEDIV010001.jpg.jpg
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan "Tabiat, Tarih, Kültür Değerleri ve Turizm Endüstrisi" başlıklı rapor - The report titled "Nature, History, Cultural Values and Tourism Industry" prepared by TMMOB Chamber of Architects Istanbul BranchNezih Eldem, Sedat Gürel, Tekin Aydın, Yılmaz Zenger1960-08-25
TNEDOC125001.jpg.jpg
UNESCO Türkiye Komisyonu'nda görev alan komiteler ve üyeleri - Committees and members of UNESCO Turkey Commission--
TNEDOC019001.jpg.jpg
Yeniden Kullanımda Simgesellik - Symbolism in ReuseNezih Eldem-
37-55 / 55