Browsing by "Subject"
Elektrik
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
14-33 / 36
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMHBKRE00300.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Bey'e ait not defteri - Notebook of Hüseyin Bâhir Bey--
AFMHBKDOC0027.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen "TELGAS - Ankara" antetli zarf. Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi'nden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup - Envelope with "TELGAS - Ankara" letterhead sent to Hüseyin Bâhir - Letter sent from Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi [Ankara Electricity Turkish Incorperated Company] to Hüseyin Bâhir Bey.Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi [Ankara Electricity Turkish Incorperated Company]1930-05-14
AFMHBKDOC0031.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Bey'in yazısına cevaben André Leboeuf'un gönderdiği mektup ve zarfı - Lettre and l'enveloppe envoyées par André Leboeuf à Hüseyin Bâhir en response à son courrier - Letter and its envelope sent by André Leboeuf in response to Hüseyin Bahir's correspondenceAndré Leboeuf1932-12-14
AFMHBKDOC000101.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Kocabay'a ait kartvizitler - Business cards of Hüseyin Bâhir Kocabay--
AFMHBKDOC0022.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Kocabay'e ait Nafia Vekâleti Yüksek Mühendis Mektebi'nden mezun olduğunu gösteren ruhsatname - The license of Hüseyin Bâhir Kocabay, showing that he graduated from the Ministry of Public Works Academy of Engineers-1937-06-25; 1946-05-21
TNEPGSUH002001.jpg.jpgİstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü Yüksek Gerilim Laboratuvarı Fotoğrafları - Istanbul Technical University Gümüşsuyu Campus High Voltage Laboratory PhotographsNezih Eldem-
TNEPGSUH001001.jpg.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü Yüksek Gerilim Laboratuvarı Fotoğrafları - Istanbul Technical University Gümüşsuyu Campus High Voltage Laboratory PhotographsNezih Eldem-
PFILORS02951001 (1951-04-00 - 1951-07-00).jpg.jpg
L'Illustration de l'Orient-1951-04; 1951-07
PFIOR92101010000 (1921-01-01).jpg.jpg
L'information d'Orient-1921-01-01; 1921-12-01
AFMHBKDOC0026.jpg.jpg
Malumat-ı tasdikiyyeleri ikmal edilmiş olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf musaddık tesisat-ı müteahhidlerinin esâmi listesidir - Liste des Installateurs agréés qui sont en règle. Société Anonyme Ottomane d'Electricité. - List of approved Installers. Ottoman Electric Company Inc.--
AFMHBKDOC0004.jpg.jpg
Mersin Elektrik Türk Anonim Şirketi'nden Şükrü Bey'in Trabzon Elektrik Anonim Şirketi'nde Hüseyin Bâhir Beyefendi'ye gönderilen mektup ve zarfı - Letter and envelope sent from Mersin Elektrik Anonim Şirketi [Mersin Electricity Turkish Incorperated Company] to Hüseyin Bâhir, director of Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi [Trabzon Electricity Turkish Incorperated Company]Şükrü Bey1930-01-07
AFMHBKH005.jpg.jpg
Mittweida'da çekilmiş grup fotoğrafı - Group photograph taken in MittweidaAlfred Shlegel Photograph, Mittweida I. S.-
AFMHBKH004.jpg.jpg
Mittweida'da öğrencilerin sınıfta çekilmiş fotoğrafı - Photograph of students at class in MittweidaAlfred Shlegel Photograph, Mittweida I. S.-
AFMHBKDOC0010.jpg.jpg
Musaddık tesisat-ı elektrikiye müteahhidlerinin esâmi listesidir - Liste des installateurs agréés au 31 Mars 1921 - List of approved installers, March 31, 1921-1931-03-31; 1921-04-05
AFMHBKRE00200.jpg.jpg
Nafia Vekâleti memurlarına mahsus hüviyet varakası - Identity card belonging to clerks of Ministry of Public Works-1954-10-21
AFMHBKDOC002500.jpg.jpg
"Santrifüj Betonarme Direk, Beton Sanayii T.A.Ş."--
AFMHBKDOC0011.jpg.jpgSociété Générale d'Electricité A.E.G. Berlin'den verilen 25 Kanun-i Evvel 1330 tarihli fatura - Invoice dated January 7, 1915 given by Société Générale d'Electricité A.E.G. Berlin-1915-01-07
AFMHBKDOC0021.jpg.jpg
Şişli-Silahdar-Boğaz hava hattının inşasının programı. Türk Elektrik Anonim Şirketi. - Programme des travaux de construction de la ligne aérienne Chichli-Silighdar-Bosphore, Société Anonyme Turque d'Electricité. - Construction work program for the Şişli-Silahdar-Bosphorus overhead line. Turkish Electricity Company Inc.-1928-05-20
AFMHBKDOC001400.jpg.jpg
"Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi" antetli zarf. Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi'ne dair tetkikattan oluşan kanaatler ve mütalaaları içeren belge. Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi'nin masraflarını gösteren cetveller. "Trabzon ve Xhane şehirlerinin mecmu' elektrik sarfiyatını gösterir tahmini cetveldir". - Envelope with "Trabzon Elektrik Anonim Şirketi" letterhead. Document containing opinions and observations after detailed investigations about Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi [Trabzon Electricity Turkish Incorperated Company]. Lists showing expenses of Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi [Trabzon Electricity Turkish Incorperated Company].-1928-08-09
AFMHBKDOC0005.jpg.jpg
Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi'nden Rüşdü Bey'in Trabzon'dan Ankara Elektrik Mühendisi Hüseyin Bâhir Beyefendi'ye gönderilen mektup ve zarfı - Letter and envelope sent from Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi [Trabzon Electricity Turkish Incorperated Company] in Trabzon to Hüseyin Bâhir, Electrical Engineer in AnkaraRüşdü Bey1930-10-15
14-33 / 36