Browsing by "Subject"
Eğitim
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
4077-4096 / 4102
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
EMH028.jpg.jpg
Salihli 25. Mektep talebeleri - Students of 25th School in Salihli--
EMH003.jpg.jpg
Sarar İlkokulu'nda uçak model dersi - Airplane model lesson at Sarar Primary School--
EMH006.jpg.jpg
Selâmi İzzet Sedes ve bir öğrenci - Selâmi İzzet Sedes and a student--
AHMAN024.jpg.jpg
Soma Altıntaş Mektebi ve civarı - Soma Altıntaş School and its surroundings--
AHEDI105.jpg.jpg
Souvenir d'Andrinople, Ecole Sultanié - Edirne Mekteb-i Sultanisi - Edirne High School--
AIHWP0101001.jpg.jpg
Statü (ünvan) kodları ve akrabalık ilişkileri listeleri - Lists of Ottoman status (titles) codes and relationshipsAlan Duben, Cem Behar-
TABCODTUDC0194.jpg.jpg
Şehir ve Kampüs tanımları üzerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü tasarım anlayışı hakkında yazı - Writing about design concept of Middle East Technical University Campus in terms of City and CampusBehruz Çinici-
TMSSDOC0667.jpg.jpgŞemseddin Bey'e gönderilen 1 Teşrin-i Sani 1929 tarihli mektup-1929-11-01
AIHOCR0401001.jpg.jpg
Şer'iyye Sicilleri Arşivi'nden edinilen mehr-i muaccale ve mehr-i müeccele bilgilerine dair transkripsiyonlar, İstanbul - Transcriptions of mahr information (payment by the groom, or by groom's father, to the bride at the time of marriage) acquired from Istanbul Ottoman Şeri'yye Court Records Archive, Istanbul.Alan Duben, Cem Behar1987-03-02; 1987-06-22
AIHOCR0201001.jpg.jpg
Şer'iyye sicillerinden edinilen mehr-i muaccale ve mehr-i müeccele bilgilerine dair transkripsiyonlar, Üsküdar Mahkemesi - Transcription forms of mahr information (payment by the groom, or by groom's father, to the bride at the time of marriage) acquired from Istanbul Ottoman Şeri'yye Court Records Archive, Üsküdar Court.Alan Duben, Cem Behar1987-01-15; 1987-02-27
TABCODTUDC0202.jpg.jpg
"The Middle East Technical University of Ankara"Prof. Luigi Piccinato-
TMSSDOC0670.jpg.jpgTophane Kışlası arkasında İlyas Çelebi Mahallesi'nde çeşmenin üzerindeki (merhum) Nuri Bey Konağı hakkında notlar--
TMSSDOC0672.jpg.jpgTramvay, vapur, köprü, şimendifer, tarih ve İstanbul'da bulunan okulların listesi-1923-07-28; 1924-02-23
AIHWP0604001.jpg.jpg
Transkripsiyon esasları: Atik (1300h.) Defterler. Esas (1322h.)Defterler - Principles for transcription: Old (1300h.) Registers. Main (1322h.) Registers.Alan Duben, Cem Behar-
TABCODTUDC0139.jpg.jpg
TRT'de 6 Şubat 1978 günü mimarlık adına yayınlanan programla ilgili mektup - Letter about an architectural TV programme on 6th February 1978Behruz Çinici1978-03-24
TABCODTUDC0199.jpg.jpg"Turkish Renaissance"-1971-08-01
AMN151000.jpg.jpg
Türk Maarif Cemiyeti 1928-1940 çalışmaları ve yaptıkları yardımlarRefet Ülgen, Urfa Saylavı1940
AIHWP0607001.jpg.jpg
Türkçe dokümanları yorumlamak için temeller - Rules for interpreting Turkish documentsAlan Duben, Cem Behar-
FFT633004.jpg.jpgTıp fakültesi muallimini ve bu sene neş'et eden mezunin - Professeurs et derniers diplomés de la Faculté de médecine.-1910
TNEDOC060001.jpg.jpgUNESCO Türkiye Halk Sağlığı Eğitimi Milli Komitesi Kararları - Decisions of UNESCO Turkey National Committee on Public Health Education-1984-11-16
4077-4096 / 4102