Browsing by "Subject"
Eğitim
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
70-89 / 4102
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
FFT633005.jpg.jpgDârülfünûn Edebiyat Şubesi'nden bu sene mezun olan efendilerle heyet-i talimiye--
TMSSDOC0707.jpg.jpgDârülmuallimât-ı Âliye Müdürü H.'nin Maârif İdaresi Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 19 Teşrin-i Sani 1339 tarihli mektupDârülmuallimât-ı Âliye Müdürü H.1923-11-19
AHDEN020.jpg.jpg
Denizli Erkek Sanat Enstitüsü - Denizli Art Institute for Boys--
AHDEN018.jpg.jpg
Denizli İsmetpaşa İlkmektebi - İsmetpaşa Elemantray School in Denizli--
AHDEN021.jpg.jpg
Denizli Lisesi - Denizli High School--
TABCODTUDC0156.jpg.jpgDevlet Turizm İşletmelerinin üniversitelerle işbirliği hakkında yazışma - Correspondence about collaboration of Government Tourism Agency with universitiesProf. Dr. Safa Reisoğlu1975-03-12
TMSSDOC0008.jpg.jpg
Devlet-i Osmâniyye Nezâret-i Celîle-i Maârif-i Umûmiye Mekâtib-i Rüşdiye'den verilen Şemseddin Efendi'nin 15 Ağustos 1318 tarihli şehadetnamesi-1902-08-28
TABCDIYD0002.jpg.jpg
Diyarbakır Üniversitesi Kampüs Yarışması 3. ödül, işlev-vaziyet planları - Function-site plans of third prize in architectural competition of Diyarbakır University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDIYP0001.jpg.jpg
Diyarbakır Üniversitesi Kampüs Yarışması 3. ödül, kütle maketi fotoğrafları - Photos of mass model of third prize in architectural competition of Diyarbakır University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDIYP0002.jpg.jpg
Diyarbakır Üniversitesi Kampüs Yarışması 3. ödül, maket fotoğrafları - Model photos of third prize in architectural competition of Diyarbakır University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDIYD0001.jpg.jpg
Diyarbakır Üniversitesi Kampüs Yarışması 3. ödül, plan ve kesitler - Plan and sections of third prize in architectural competition of Diyarbakır University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
AFMSBBDOC04701.jpg.jpg
Dokument über die Begung der Vorlesung-Übungen von Mehmed Aly Tayar - Mehmet Ali Tayyar'ın okuma ödevlerini geçtiğine dair belge-1921-12-13; 1921-12-14
EMH018.jpg.jpg
Dört Numaralı Muhtelit Mektep öğrencileri - Students of Number Four School-1927-05-25
AHEDI050.jpg.jpgEdirne Erkek Muallim Mektebi - Edirne Teacher's Training School for BoysFotoğraf - Photograph: F. Fettah-
AHEDI055.jpg.jpg
Edirne Kız Orta Mektebi - Edirne Middle School for GirlsFotoğraf - Photograph: M. Şevki-
ECOBARCE154.pdf.jpgEğitim ve eğlence arasında müze - The museum: Between education and entertainment - Le musée entre éducation et divertissementYard. Doç. Dr. Deniz Ünsal2009-04-01
EMH035.jpg.jpg
Elazığ İkinci Kız Mektebi - Elazığ Second Girl School-1928; 1928-06-13
AFMSBBDOC02800.jpg.jpg
Empire Ottoman, Certificat d'etudes [11 April 1330] - Mehmet Ali Efendi'nin Devlet-i Âlî Osmanî Mekteb-i Sultanî'den aldığı tasdikname. [11 Nisan 1330]-1914-04-24
FFT172003.jpg.jpg
Enderun-u Hümayun MektebiMuhammed Refik1916-11-07
FFT172002.jpg.jpg
Enderun-u Hümayun'da baş lala kalası, baş lalalıkMuhammed Refik1916-12-02
70-89 / 4102