Browsing by "Subject"
Eğitim
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
71-90 / 4119
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TSPPSCHD010001.jpg.jpg
Dağ Oteli: Çizimler - Mountain Hotel: DrawingsŞevki Pekin1968; 1975
TSPPSCHD007001.jpg.jpg
Dağ Oteli: Eskizler ve Maket Fotoğrafları - Mountain Hotel: Sketches and Architectural Model PhotographsŞevki Pekin1968; 1975
FFT633005.jpg.jpgDârülfünûn Edebiyat Şubesi'nden bu sene mezun olan efendilerle heyet-i talimiye--
TMSSDOC0707.jpg.jpgDârülmuallimât-ı Âliye Müdürü H.'nin Maârif İdaresi Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 19 Teşrin-i Sani 1339 tarihli mektupDârülmuallimât-ı Âliye Müdürü H.1923-11-19
AHDEN020.jpg.jpg
Denizli Erkek Sanat Enstitüsü - Denizli Art Institute for Boys--
AHDEN018.jpg.jpg
Denizli İsmetpaşa İlkmektebi - İsmetpaşa Elementary School in Denizli--
AHDEN021.jpg.jpg
Denizli Lisesi - Denizli High School--
TABCODTUDC0156.jpg.jpgDevlet Turizm İşletmelerinin üniversitelerle işbirliği hakkında yazışma - Correspondence about collaboration of Government Tourism Agency with universitiesProf. Dr. Safa Reisoğlu1975-03-12
TMSSDOC0008.jpg.jpg
Devlet-i Osmâniyye Nezâret-i Celîle-i Maârif-i Umûmiye Mekâtib-i Rüşdiye'den verilen Şemseddin Efendi'nin 15 Ağustos 1318 tarihli şehadetnamesi-1902-08-28
TABCDIYD0002.jpg.jpg
Diyarbakır Üniversitesi Kampüs Yarışması 3. ödül, işlev-vaziyet planları - Function-site plans of third prize in architectural competition of Diyarbakır University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDIYP0001.jpg.jpg
Diyarbakır Üniversitesi Kampüs Yarışması 3. ödül, kütle maketi fotoğrafları - Photos of mass model of third prize in architectural competition of Diyarbakır University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDIYP0002.jpg.jpg
Diyarbakır Üniversitesi Kampüs Yarışması 3. ödül, maket fotoğrafları - Model photos of third prize in architectural competition of Diyarbakır University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDIYD0001.jpg.jpg
Diyarbakır Üniversitesi Kampüs Yarışması 3. ödül, plan ve kesitler - Plan and sections of third prize in architectural competition of Diyarbakır University CampusMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
AFMSBBDOC04701.jpg.jpg
Dokument über die Begung der Vorlesung-Übungen von Mehmed Aly Tayar - Mehmet Ali Tayyar'ın okuma ödevlerini geçtiğine dair belge-1921-12-13; 1921-12-14
EMH018.jpg.jpg
Dört Numaralı Muhtelit Mektep öğrencileri - Students of Number Four School-1927-05-25
AHEDI050.jpg.jpgEdirne Erkek Muallim Mektebi - Edirne Teacher's Training School for BoysFotoğraf - Photograph: F. Fettah-
AHEDI055.jpg.jpg
Edirne Kız Orta Mektebi - Edirne Middle School for GirlsFotoğraf - Photograph: M. Şevki-
TSPPSCHD006001.jpg.jpg
Eğitim Merkezi: Çizimler - Education Center: DrawingsŞevki Pekin1968; 1975
ECOBARCE154.pdf.jpgEğitim ve eğlence arasında müze - The museum: Between education and entertainment - Le musée entre éducation et divertissementYard. Doç. Dr. Deniz Ünsal2009-04-01
TSPPEYKH001001.jpg.jpg
Eğitim Yapıları Kompleksi, İzmit: Maket fotoğrafları - Education Buildings Complex in İzmit: Architectural Model PhotographsŞevki Pekin2019
71-90 / 4119