Browsing by "Subject"
Architectural Project
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
70-89 / 91
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSD012001.jpg.jpg
Kabataş Lisesi çatı kesitleri (Mikyas 1:50) - Roof sections of Kabataş High School (Scale 1:50)-1930-05-24
TMSSD065.jpg.jpgKabataş Lisesi Jimnastik Salonu'nun planı ve görünüşü (Mikyas 1:100) - Plan and elevation of Kabataş High School Sports Hall (Scale 1:100)--
TMSSD152.jpg.jpgKağıthane'de inşa edilecek dört dershaneli mektep planı, Mimar Şemseddin imzalı, 27 Temmuz 1340 tarihli - Plan of a four classroom school to be built in Kağıthane, signed by Architect Şemseddin under the date of July 27, 1924Mimar Şemseddin1924-07-27
TMSSD162.jpg.jpgKasımpaşa Çocuk Bakımevi'nin plan, kesit ve görünüşü (Mikyas 1:50) - Plan, section and elevation of Kasımpaşa Nursery (Scale 1:50)--
TMSSD136.jpg.jpgKölemen Sokak ile Galata Mumhane Caddesi arasında bulunan üç katlı bir yapının vaziyet planı ve kat planları (Mikyas 1:100 ve 1:500) - Site plan and floor plans of a three-storey building located between Kölemen Street and Galata Mumhane Street (Scale 1:100 and 1:500)--
TMSSD163.jpg.jpgKır Sokak'ta bulunan iki katlı bir konutun vaziyet planı, kat planları, taşıyıcı sistem kesiti ve ön görünüşü (Mikyas 1:100 ve 1:1000) - Site plan, floor plans, system section and front elevation of a two-storey dwelling on Kır Street (Scale 1:100 and 1:1000)--
TMSSD164001.jpg.jpg
Kız Muallim Mektebi Jimnastikhane Projesi'nin planı ve görünüşü (Mikyas 1:100) - Plan and facade of the Sports Hall Project for the Teacher Training College for Girls (Scale 1:100)--
TMSSD171001.jpg.jpg
Maârif Vekâleti tarafından 23.06.1927'de onaylanan bir okulun plan ve görünüşü - Plan and elevation of a school project approved by the Ministry of Education on June 23, 1927-1927-06-23
TMSSD031001.jpg.jpg
Model A: Dört dersane, bir teneffüsane, iki muallim odası ve bir hademe odasını havi mektep plan-ı numunesi. A ve B modellerinin detayları (Mikyas 1:100) - Model A: A school plan example containing four classrooms, a restroom, two teacher rooms and a janitor's room. Details of A and B models (Scale 1:100)--
TMSSD016.jpg.jpgMüceddeden (yeni baştan) inşa olunacak Mekteb-i Kuzât'ın ön görünüşü (Mikyas 1:100) - Front elevation of Mekteb-i Kuzât to be reconstructed (Scale 1:100)İnşaat ve Tamirat Müdür ve Sermimarı Prof. Dr. Kemal-
TNEMMKSD001001.jpg.jpg
Mühendis M. Karasaban Evi, Emirgan - Engineer M. Karasaban House in Emirgan, Istanbul--
TMSSD015.jpg.jpg
Nifos Köy Mektebi'nin etüdü (Ölçü 1:100) - Study of Nifos Village School (Scale 1:100)--
TMSSDOC0817001.jpg.jpg
Sultan Hamamı'nda bulunan çeşme ve bitişiğindeki arsaya inşa edilecek hanın şartnamesi taslağı-1912-04-03
TMSSD013.jpg.jpg
Şile, Çingene Mahallesi'nde Tophane-i Amire'nin tasarrufunda bulunan Hamza B. Vakfı'na dair notlar ve arkasında bir [okul] çizimi - Notes about Hamza B. Foundation, which is in the possession of Tophane-i Amire in Çingene Neighborhood in Şile and drawing of a [school] at the back page-1929-05-30
TMSSD148.jpg.jpgTek katlı bir yapının kesit ve görünüşü (Ölçek 1:50) - Section and elevation of a single-storey building (Scale 1:50)--
TMSSD158.jpg.jpgTek katlı bir yapının plan ve görünüşü - Plan and elevation of a single-storey building--
TMSSD068.jpg.jpg
Üç Sınıflı Köy Mektebi Projesi: Plan, A-B kesiti, ön ve yan görünüş (Ölçü 1:100) - Three-classroom Village School Project: Plan, A-B section, front and side elevation (Scale 1:100)--
TMSSD088001.jpg.jpg
Vilayeti İstanbul, Kazası Adalar Mıntıkası, Büyükada'da bulunan bir binanın cephe çizimleri, kesiti, çatı planı, bodrum kat planı, üst kat planı ve temel planı (Mikyas 1:100) - Facade drawings, section, roof plan, basement floor plan, upper floor plan and foundation plan of a building in Büyükada, the Princes' Island in Istanbul-1942-04-01; 1942-06-03
TMSSD085.jpg.jpg
Vilayette inşa edilecek mekteb-i ibtidâî projesi planı (Mikyas 1:75) - Plan of the primary school to be built in the province (Scale 1:75)Mustafa Şemseddin-
TMSSD020001.jpg.jpg
Yatılı bir orta okulun zemin kat, birinci kat ve ikinci kat planları (Ölçü 1:100) - Ground floor, first floor and second floor plans of a boarding middle school (Scale 1:100)Ph. Holzmann & Co.1914-03-23
70-89 / 91