Browsing by "Subject"
Architectural Project
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
56-75 / 91
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSD064.jpg.jpgGelenbevi Sultânîsi ve Selçuk Sultânîsi binalarının çatılarının ıslahı için yapılacak işlerin notları ve çizimler, 21 Temmuz 1339 tarihli - Notes and drawings of the works to be done for improvement of the roofs of Gelenbevi Sultânîsi (Gelenbevi High School) and Selçuk Sultânîsi (Selçuk High School) buildings, dated July 21, 1923-1923-07-21
TMSSD027.jpg.jpgGelenbevi Sultânîsi zemin kat planı, 25 Haziran 1334 tarihli (Mikyas 1:100) - Ground floor plan of Gelenbevi Sultânîsi, dated June 25, 1918 (Gelenbevi High School) (Scale 1:100)Mimar Kemaleddin, Mimar Alaaddin1918-06-25
TMSSD129.jpg.jpgGlorya Pastanesi'nin planı (Mikyas 1:50) - Plan of Glorya Patisserie (Scale 1:50)--
TMSSD150.jpg.jpgI. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının görünüşü (Mikyas 1:100) - Elevation of a building in the style of the 1st National Architecture (Scale 1:100)--
TMSSD170.jpg.jpgI. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının görünüşü (Mikyas 1:100) - Elevation of a building in the style of the 1st National Architecture (Scale 1:100)--
TMSSD184.jpg.jpgI. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının görünüşü - Elevation of a building in the style of the 1st National Architecture--
TMSSD147001.jpg.jpg
I. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının görünüşü ve planı - Elevation and plan of a building in the style of the 1st National Architecture--
TMSSD178.jpg.jpgI. Ulusal Mimarlık üslubunda bir yapının ön görünüşü - Front elevation of a building in the style of the 1st National Architecture--
TMSSD179.jpg.jpgİki dershaneli bir okulun plan ve görünüş çizimi, Mimar Şemseddin imzalı, 12 Nisan 1340 tarihli (Mikyas 1:100) - Plan and elevation of a school with two classrooms, signed by Architect Şemseddin under the date of 12 April 1924 (Scale 1:100)Mimar Şemseddin1924-04-12
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSD029.jpg.jpg
İki sınıflı köy mektebi projesi: Plan, A-B kesiti, ön ve yan görünüşler (Ölçü 1:100) - Two-classroom village school project: Plan, section A-B, front and side elevations (Scale 1:100)--
TMSSD130.jpg.jpgİnci Pastanesi'nin bodrum kat planı, zemin kat planı ve cephesi (Mikyas 1:100) - Basement floor plan, ground floor plan and elevation of İnci Patisserie (Scale 1:100)--
TMSSDOC0779001.jpg.jpg
İnşa edilmekte olan 22 okul için yapılacak kalorifer tesisatının şartnamesi--
TNEDOC095001.jpg.jpg
İTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Kürsüsü, Mimari Proje Dersi esasları hakkında tasarı - ITU Faculty of Architecture, Building Informatics Chair, Architectural Project Course management principles--
TMSSD012001.jpg.jpg
Kabataş Lisesi çatı kesitleri (Mikyas 1:50) - Roof sections of Kabataş High School (Scale 1:50)-1930-05-24
TMSSD065.jpg.jpgKabataş Lisesi Jimnastik Salonu'nun planı ve görünüşü (Mikyas 1:100) - Plan and elevation of Kabataş High School Sports Hall (Scale 1:100)--
TMSSD152.jpg.jpgKağıthane'de inşa edilecek dört dershaneli mektep planı, Mimar Şemseddin imzalı, 27 Temmuz 1340 tarihli - Plan of a four classroom school to be built in Kağıthane, signed by Architect Şemseddin under the date of July 27, 1924Mimar Şemseddin1924-07-27
TMSSD162.jpg.jpgKasımpaşa Çocuk Bakımevi'nin plan, kesit ve görünüşü (Mikyas 1:50) - Plan, section and elevation of Kasımpaşa Nursery (Scale 1:50)--
TMSSD136.jpg.jpgKölemen Sokak ile Galata Mumhane Caddesi arasında bulunan üç katlı bir yapının vaziyet planı ve kat planları (Mikyas 1:100 ve 1:500) - Site plan and floor plans of a three-storey building located between Kölemen Street and Galata Mumhane Street (Scale 1:100 and 1:500)--
TMSSD163.jpg.jpgKır Sokak'ta bulunan iki katlı bir konutun vaziyet planı, kat planları, taşıyıcı sistem kesiti ve ön görünüşü (Mikyas 1:100 ve 1:1000) - Site plan, floor plans, system section and front elevation of a two-storey dwelling on Kır Street (Scale 1:100 and 1:1000)--
56-75 / 91