Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
360-379 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0466.jpg.jpg
Refah Şeniz'in İstanbul Amerikan Koleji'nden (Robert Koleji) babası Şemsettin Şeniz'e gönderdiği mektubun zarfıRefah Şeniz1942-07-13
TMSSDOC0701.jpg.jpgSabık Eskişehir Mebusu [Sururi'nin] Şemsi Bey'e gönderdiği 31 Ağustos tarihli mektup[Sururi]0000-08-31
TMSSDOC0275.jpg.jpg
Sabık Kütahya Mebusu M. Nuri Bey'in Muhiddin Efendi'ye inşaatla ilgili yazdığı mektupM. Nuri1931-08-13; 1931-08-16
TMSSDOC0046.jpg.jpg
Sabık Matbaa-i Âmire Müdürü Mahmud Zarif'in Mimar Şemseddin Şeniz'e İstanbul'dan gönderdiği 19 Nisan 1927 tarihli mektupSabık Matbaa-i Amire Müdürü Mahmud Zarif1927-04-19
TMSSDOC0461000.jpg.jpg
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İstanbul Bölgesi İkinci Şube Tabibi Dr. Vasfi Üner'in Zahide Şeniz'e gönderdiği resmi yazıVasfi Üner1947-07-19
TMSSDOC0454000.jpg.jpg
Saime'nin muhtemelen Mimar Şemseddin'e gönderdiği mektup ve zarfı. Safiye Hanım, [Perendil Hanım], Saime Hanım ve [Nazik Hanım] adına yazılmış 21 Haziran 1341 tarihli celpnameler.-1925-06-21
TMSSDOC0652.jpg.jpgSalih K.'nın Şemseddin Bey'e gönderdiği mektupSalih K.1939-01-26
TMSSDOC0017.jpg.jpgSanâyi-i Nefîse Mektebi öğrencilerinden Mustafa Şemseddin Efendi'nin kaydının kabulüne ve ödemesine dair Müze-i Hümâyûn Veznesi'nden verilen makbuz seneti--
TMSSDOC0486.jpg.jpgSarkis Erziyan Mozaik İmalathanesi tarafından Mimar Şemseddin Şeniz adına Fener Köyü İlk Mektebi inşaatına alınan malzemeler için kesilen fatura-1938-12-26
TMSSDOC0489.jpg.jpgSarkis Erziyan Mozaik İmalathanesi tarafından Şemsettin Şeniz adına kesilen fatura-1943-03-20
TMSSDOC0390.jpg.jpg
Selçuk Kız Mektebi inşaatının harcamalarına mahsus ilmühaber-1930-05-29
TMSSDOC0453000.jpg.jpg
Selim Sırrı'nın Mimar Şemseddin'e gönderdiği 14.03.1931 tarihli mektup. Çatalca Kazası Kaymakamı M. Emin'in İstanbul Vilâyeti'ne gönderdiği 03.06.1929 tarihli mektup. MST. MV. Kumandanı Galip Bey'in gönderdiği ve M. Emin imzalı 01.06.1929 tarihli mektup.Selim Sırrı, M. Emin, Galip Bey1929-06-01; 1931-03-14
TMSSDOC0075.jpg.jpgSelim Sırrı'nın Şemseddin Bey'e gönderdiği 22 Mart 1931 tarihli mektupSelim Sırrı1931-03-22
TMSSDOC0458000.jpg.jpg
Selim Sırrı'nın Vilâyet Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 27.03.1932 tarihli mektup ve zarfıSelim Sırrı1932-03-27
TMSSDOC0492.jpg.jpgSerkis Der Garabédian B. Kechichian Demir Ticaret tarafından Şemsi Bey adına kesilen fatura-1925-07
TMSSDOC0547.jpg.jpgSultan Abdülaziz Han İnas Numune Mektebi Müdürü [Mehmed Bahâeddin'in] Şemsi Beyefendi'ye gönderdiği 26 Ağustos 1339 tarihli mektup[Mehmed Bahâeddin]1923-08-26
TMSSD111.jpg.jpgSütun-başlık birleşim detayı - Detail of a column-capital junctionMustafa Şemseddin-
TMSSDOC0040.jpg.jpg
Şemseddin Bedri'nin Manfréd Weiss Demir Çelik Fabrikası'nın Mühimmat Bölümü'nde mühendis olduğunu gösteren resmî personel kartı--
TMSSDOC0597.jpg.jpgŞemseddin Bey ve Rıza İzzet Bey arasındaki ihtilaf şartlarına dair notlar--
TMSSDOC0667.jpg.jpgŞemseddin Bey'e gönderilen 1 Teşrin-i Sani 1929 tarihli mektup-1929-11-01
360-379 / 442