Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
356-375 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0477001.jpg.jpg
Pangaltı Zafer Sokak'taki 18 numaralı Zahide Hanım'a ait apartmanın inşa süreci ve inşaattan sonraki durumuna dair irsaliye, makbuz, fatura ve notlarMustafa Şemsettin Şeniz1937; 1939
TMSSDOC0483.jpg.jpgPascal Pascalides & Cie. tarafından Mimar Şemseddin adına keresteler için kesilen 30 Ağustos 1338 tarihli fatura-1922-08-30
TMSSDOC0052.jpg.jpg"Pek saygıdeğer efendim Şemseddin Bedri Bey'e" yazılı, Mimar Şemseddin'e gönderilen boş zarf--
TMSSDOC0163000.jpg.jpg
Peşte'de Csepel Fabrikası'nda Şemseddin Bey'e gönderilen "Harbiye Nezâreti" antetli zarf ve 16 Kanun-i Evvel 1332 tarihli mektup-1916-12-29
TMSSDOC0466.jpg.jpg
Refah Şeniz'in İstanbul Amerikan Koleji'nden (Robert Koleji) babası Şemsettin Şeniz'e gönderdiği mektubun zarfıRefah Şeniz1942-07-13
TMSSDOC0701.jpg.jpgSabık Eskişehir Mebusu [Sururi'nin] Şemsi Bey'e gönderdiği 31 Ağustos tarihli mektup[Sururi]0000-08-31
TMSSDOC0275.jpg.jpg
Sabık Kütahya Mebusu M. Nuri Bey'in Muhiddin Efendi'ye inşaatla ilgili yazdığı mektupM. Nuri1931-08-13; 1931-08-16
TMSSDOC0046.jpg.jpg
Sabık Matbaa-i Âmire Müdürü Mahmud Zarif'in Mimar Şemseddin Şeniz'e İstanbul'dan gönderdiği 19 Nisan 1927 tarihli mektupSabık Matbaa-i Amire Müdürü Mahmud Zarif1927-04-19
TMSSDOC0461000.jpg.jpg
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İstanbul Bölgesi İkinci Şube Tabibi Dr. Vasfi Üner'in Zahide Şeniz'e gönderdiği resmi yazıVasfi Üner1947-07-19
TMSSDOC0454000.jpg.jpg
Saime'nin muhtemelen Mimar Şemseddin'e gönderdiği mektup ve zarfı. Safiye Hanım, [Perendil Hanım], Saime Hanım ve [Nazik Hanım] adına yazılmış 21 Haziran 1341 tarihli celpnameler.-1925-06-21
TMSSDOC0652.jpg.jpgSalih K.'nın Şemseddin Bey'e gönderdiği mektupSalih K.1939-01-26
TMSSDOC0017.jpg.jpgSanâyi-i Nefîse Mektebi öğrencilerinden Mustafa Şemseddin Efendi'nin kaydının kabulüne ve ödemesine dair Müze-i Hümâyûn Veznesi'nden verilen makbuz seneti--
TMSSDOC0486.jpg.jpgSarkis Erziyan Mozaik İmalathanesi tarafından Mimar Şemseddin Şeniz adına Fener Köyü İlk Mektebi inşaatına alınan malzemeler için kesilen fatura-1938-12-26
TMSSDOC0489.jpg.jpgSarkis Erziyan Mozaik İmalathanesi tarafından Şemsettin Şeniz adına kesilen fatura-1943-03-20
TMSSDOC0390.jpg.jpg
Selçuk Kız Mektebi inşaatının harcamalarına mahsus ilmühaber-1930-05-29
TMSSDOC0453000.jpg.jpg
Selim Sırrı'nın Mimar Şemseddin'e gönderdiği 14.03.1931 tarihli mektup. Çatalca Kazası Kaymakamı M. Emin'in İstanbul Vilâyeti'ne gönderdiği 03.06.1929 tarihli mektup. MST. MV. Kumandanı Galip Bey'in gönderdiği ve M. Emin imzalı 01.06.1929 tarihli mektup.Selim Sırrı, M. Emin, Galip Bey1929-06-01; 1931-03-14
TMSSDOC0075.jpg.jpgSelim Sırrı'nın Şemseddin Bey'e gönderdiği 22 Mart 1931 tarihli mektupSelim Sırrı1931-03-22
TMSSDOC0458000.jpg.jpg
Selim Sırrı'nın Vilâyet Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 27.03.1932 tarihli mektup ve zarfıSelim Sırrı1932-03-27
TMSSDOC0492.jpg.jpgSerkis Der Garabédian B. Kechichian Demir Ticaret tarafından Şemsi Bey adına kesilen fatura-1925-07
TMSSDOC0547.jpg.jpgSultan Abdülaziz Han İnas Numune Mektebi Müdürü [Mehmed Bahâeddin'in] Şemsi Beyefendi'ye gönderdiği 26 Ağustos 1339 tarihli mektup[Mehmed Bahâeddin]1923-08-26
356-375 / 442